Hopp til hovedinnhold
NHN

Nedenfor ser du en oversikt over hvilke løsninger som er koblet på VKP.

Det er utviklet integrasjoner mellom VKP og de fire pleie- og omsorgssystemene (EPJ); Profil (Visma), Gerica (TietoEVRY) og CosDoc (DIPS Front) og Helseplattformen. Integrasjonene er utviklet i tett samarbeid med løsningsleverandører og kommuner, der kommunene har rollen som behovseier. Når en integrasjon er ferdig utviklet og tatt i bruk, skal det være raskt og enkelt for andre kommuner å koble opp samme løsning. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det blir en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenesten. VKP tilbys i førsteomgang til kommuner som trenger det, og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Her er en oversikt over hvilke velferdsteknologiske løsninger det er utviklet integrasjoner med:

VFT-leverandør System Type Status
Tellu UMO ProAlert Responssenter I produksjon
Tellu TelluCare Pasientvarsling I produksjon
RoomMate RoomMate Digitalt tilsyn I produksjon
NetNordic Omsorg Responssenter I produksjon
Evondos Care Medisineringsstøtte I produksjon
Dignio Prevent Medisineringsstøtte og
digital hjemmeoppfølging
I produksjon
Sensio IKOS Samhandlingstavle I produksjon
Sensio Unity Pasientvarsling I produksjon
Hepro Hepro Pasientvarsling/Responssenter I produksjon
Careium Careium
Connect
Pasientvarsling/Responssenter I produksjon
Vakt og alarm Tunstall E-lås I produksjon
Siemens Siemens Pasientvarsling I produksjon
DNV Imatis DNV Imatis Samhandlingsavtale I produksjon

Automatisert datautveksling

Velferdsteknologisk knutepunkt tilbyr ulike former for automatisert datautveksling. Dette kan gjøres i form av automatisert journalføring i journalsystemet (EPJ) eller automatisert uthenting fra journalsystemet (EPJ). Mulighetene begrenses først og fremst av hva EPJ-systemenes API-er tilbyr. Under ser du en oversikt over hva de ulike EPJ-systemene støtter.

EPJ/Tjenester Dips CosDoc TietoEvry Gerica Visma Profil Helseplattformen EPJ (Epic)
Journalføring Implementert Implementert Implementert Implementert
Basisinformasjon om pasient Implementert Implementert Implementert Implementert
Basisinformasjon om pasient samt pasientens relevante tjenester Implementert Implementert Implementert Implementert
Besøksplan for pasient Implementert Implementert Implementert Implementert
Tiltaksplan for pasient Implementert Støttes ikke Støttes ikke Implementert
Pasienter med gitt tjeneste Implementert Implementert Implementert Implementert
Pasienter med gitt tjeneste samt tjenesteinformasjon Implementert Implementert Ikke implementert ennå Implementert
Legemidler for pasient Støttes ikke Støttes ikke Støttes ikke Implementert
Pasientens diagnoser Støttes ikke Støttes ikke Støttes ikke Implementert
Sammenfatning om pasient Støttes ikke Støttes ikke Støttes ikke Implementert
Pasientens allergier Støttes ikke Støttes ikke Støttes ikke Implementert

Fant du det du lette etter?