Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Hvem når du på Helsenorge?

Her forklarer vi hvem du kan forvente å få kontakt med via Helsenorge.

Innbygger selv, foreldre og andre med fullmakt

Over 5 millioner innbyggere har tatt i bruk Helsenorge. De kan bruke digitale tjenester og motta informasjon fra aktører i helsesektoren. De fleste voksne bruker Helsenorge selv, men for barn under 16 år er det i hovedsak foreldre som bruker tjenestene på deres vegne. Utvalgte tjenester for ungdommen selv er under innføring.

Det er mulig å gi fullmakt, slik at en kan bli representert av andre på Helsenorge. Det er to typer fullmakt. En ordinær fullmakt representerer en hjelperrolle og erstatter ikke helseaktørens forpliktelser overfor innbyggeren fordi denne fremdeles har helserettslig samtykkekompetanse i behold. Enhver person over 18 år kan i prinsippet få tildelt en ordinær fullmakt av innbygger. Beslutninger som har konsekvenser for innbygger, enten knyttet til egen bruk av Helsenorge eller overfor helsesektoren, kan derfor kun utføres av innbyggeren selv. Dette gjelder spesielt samtykker og reservasjoner.

Pårørende til innbyggere som mangler helserettslig samtykkekompetanse, kan få tildelt fullmakt via fastlegen. En tildelt fullmakt gir flere rettigheter enn en ordinær fullmakt, siden pårørende i slike tilfeller kan erstatte direkte kontakt med innbyggeren. En slik fullmakt er særlig aktuelt for bruk på vegne av psykisk utviklingshemmede barn eller demente foreldre.

Avgrenset eller fullstendig tjenestetilbud

All bruk av personlige helsetjenester på Helsenorge er basert på at innbyggeren samtykker til behandlingen av personopplysningene sine. Hvis noen sender en henvendelse til en innbygger som mangler samtykke, vil Helsenorge avvise den. Det finnes mekanismer som systemer kan benytte for å sjekke om en innbygger bruker Helsenorge.

Det finnes tre nivåer av samtykker på Helsenorge. De aller fleste Helsenorge-brukerne har gitt fullt samtykke til å bruke alle tjenestene på Helsenorge. Noen har gitt et basis-samtykke som er avgrenset til tjenester som ivaretar retten til innsyn i egne opplysninger og relatert kommunikasjon. Og noen har samtykket til basis+ som i tillegg gir digital tilgang til egen pasientjournal på Helsenorge. En fullmakt kan tilsvarende avgrenses til henholdsvis basis (registerinnsyn), basis+ (pasientjournal), eller full digital helsetjeneste. - På grunn av denne strukturen er all dialog og tjenester på Helsenorge plassert i en av disse tre områdene.

For innbyggere som lever på fortrolig eller strengt fortrolig adresse er det noen begrensninger, for å unngå at bruken av digitale helsetjenester sprer geografiske opplysninger.

Hvilke tjenester du og dine leverandører kan tilby via innbyggerkanalen Helsenorge, varierer med formål og type helseaktør. Det å sende brev og skjemaer til innbyggerne kan være relevant for mange i helsesektoren, mens tjenester for å følge opp pasienter i forløp bare brukes innenfor helsetjenesten. Tilsvarende finnes tjenester for å ivareta krav knyttet til innbyggers personvern, noe som er spesielt aktuelt i forbindelse med helseregistre, men også på andre områder.
Helsenorge er innbyggernes inngang til det et samlet offentlige helsetilbud, i samspill med mange aktører og leverandører i et felles økosystem.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?