Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Følge opp pasienter i forløp

Her forteller vi om dialogmuligheter og selvbetjening som er relevant i behandlingsforløp innenfor helsetjenesten. Forutsetningen er at behandlingsstedet har en pasientjournal (EPJ-system) eller annet fagsystem som er integrert med Helsenorge.

Dialog og timeavtaler

For at innbyggeren skal kunne kommunisere digitalt med deg som helseaktør, må du være synlig som en helsekontakt på Helsenorge. Aktører som kan få opprettet helsekontakter på Helsenorge er fastleger, kommunale hjemmetjenester, øvrige primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. Den som tilbyr en helsekontakt, har mulighet til å definere hvilke tjenester som innbyggeren kan benytte, innenfor gitte rammer. Dette gjøres ved å opprette tjenester og kommunikasjonsprosesser i Adresseregisteret. Mange pasientjournaler (EPJ-systemer) er integrert med Helsenorge og tilrettelegger for at behandlingsstedene kan tilby disse innbyggertjenestene.

Dialog mellom behandlingssted og innbygger skjer ved meldinger som sendes mellom Helsenorge og EPJ/fagsystem. Innbyggeren har sin kopi av meldingene på Helsenorge, mens behandlingsstedet journalfører sin versjon. E-kontakt er en melding som brukes for vilkårlig kontakt mellom innbygger og behandlingssted, på linje med telefonhenvendelser. En e-konsultasjon er en digital, skriftlig variant av en legetime, og innbyggeren vil normalt betale en egenandel. For fastlegene finnes dessuten en egen meldingstype der innbyggeren ber om å få fornyet en resept.

Timeadministrasjon består i å sende ut timeavtaler til innbyggeren på Helsenorge, og samtidig gi innbyggeren mulighet til å bestille time og avbestille time. Timebestilling gjøres direkte mot en timebok i pasientjournalen. Dette omfatter behandleres timebøker for konsultasjon, eller såkalte ressurstimebøker som tilbyr fellestjenester som lab, koronatest, koronavaksine, eller annen vaksinasjon. Behandlingssteder kan velge å tilby hele eller deler av dette, for eksempel kun timevisning. Kommunale hjemmetjenester kan tilby timevisning med mulighet for avbestilling.

Behandlingssteder i primærhelsetjenesten (fastlege og kommune) kan tilby pasientene sine videokonsultasjon ved å ta i bruk en standardløsning for dette. Forutsetningen er at de har en pasientjournal som støtter video som timetype, og at de tar i bruk en videoløsning som er godkjent for integrasjon mot Helsenorge. Det er også mulig å få lagt til en inngang til videosamtale på helsekontakten sin, som kan brukes for drop-in eller andre avtaler.

Innsyn i pasientjournal

Fastleger og andre aktører i primærhelsetjenesten kan tilby innbyggerne å be om en digital kopi av pasientjournalen sin, på linje med dialogtypene omtalt ovenfor. Dette er en ferdig formulert melding som ikke gir rom for å skrive inn fritekst. Som helseaktør kan du bruke denne mekanismen for å sende ut journalkopi også til pasienter som ikke lenger har en aktiv helsekontakt på Helsenorge. Inntil videre må innbyggeren ha en aktiv helsekontakt for å be om journalkopi digitalt.

For sykehusene er det i stedet aktuelt å tilby innbyggerne direkte journalinnsyn gjennom dokumentdelingstjenesten hos Norsk Helsenett. Dette er samme tjeneste som brukes for å dele dokumenter med andre helseaktører via kjernejournal.

Sende digitale verktøy til innbyggere

Aktører som formidler et verktøy til innbygger, er ansvarlig for at verktøyet er helsefaglig forsvarlig og egnet for pasienten som skal bruke det. Gjennom Verktøyformidleren kan helsepersonell sende digitale helseverktøy til innbyggere på en trygg og effektiv måte. Innbyggeren vil få varsel, informasjon og tilgang til verktøyet gjennom Helsenorge. Du finner Verktøyformidleren ved å gå inn på tjenesteportalen for helseaktører (portal.helsedirektoratet.no) og velge tjenesten Verktøyformidler.

Verktøyene som kan sendes ut, ligger i Verktøykatalogen. Den inneholder verktøy som har vært gjennom en innmeldingsprosess i Helsenorge og som er kvalitetssikret helsefaglig, informasjonssikkerhets- og personvernmessig av en offentlig aktør i helsesektoren. Dette er verktøy som innbyggerne kan benytte for å få innsikt, og for å mestre egen helse- og livssituasjon. De kan også brukes som ledd i kartlegging for å finne riktig behandling, eller inngå som en del av behandlingen. Digitale verktøy finnes i en rekke former, alt fra enkle videoer til avanserte verktøy for hjemmeoppfølging av pasienter. Det kan være apper på mobiltelefon eller løsninger som vises i en nettleser.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?