Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Ivareta personvern og innsynsrett

Her forteller vi om tjenester som ivaretar innbyggers personvernrettigheter, spesielt relevant innenfor helseregistre, forskning og screening. En forutsetning er at helseaktøren har en systemløsning som er integrert med Helsenorge.

Samtykker og reservasjoner

Helsenorge omfatter Personvernkomponenten (PVK), som er en felleskomponent for sektoren. Her håndteres blant annet innbyggers samtykker og reservasjoner for helseregistre, forskningsprosjekter og screeningprogrammer. Når innbygger har gitt samtykke eller reservert seg, vil innstillingen vises på Helsenorge, slik at innbyggeren har oversikt over innstillingene sine med mulighet til å endre dem i ettertid. Helseaktører kan benytte PVK som masterkilde for innbyggers innstillinger og slå opp mot disse ved behov, eller abonnere på endringer og lagre innstillingene tilknyttet sitt eget register.

Hvis du som helseaktør har behov for at innbyggere skal kunne samtykke eller reservere seg, må du først få definert personverninnstillingen din på Helsenorge. Dette gjør du i samarbeid med Norsk helsenett. Definisjonen omfatter både tekstlige og tekniske forhold. Formålet er at berørte innbyggere skal få en god forståelse av formål og konsekvenser, at (kun) de relevante innbyggerne skal få se innstillingen på Helsenorge, og at du som helseaktør får tilgang til de innstillingene som innbyggerne gjør, på den måten som systemet ditt foretrekker. Hvis du har samlet inn samtykker/reservasjoner selv, kan disse lastes opp til Helsenorge slik at videre behandling kan gjøres der.

Det kan også være relevant å bruke muligheten til å sende ut en samtykkeforespørsel som en oppgave til innbyggere på Helsenorge. Se sende brev, skjema og andre oppgaver.

Registerinnsyn og -dialog

Innbyggerne har rett til innsyn i opplysninger som er registrert om seg, og hvordan de er benyttet. Som ansvarlig for et helseregister kan du tilby digitalt innsyn via Helsenorge slik at innbygger kan se og finne dette selv. Innsynet kan gjennomføres synkront ved et direkteoppslag mot registeret, eller asynkront ved meldinger og en innsynsrapport.

Helsenorge tilbyr et standardformat for slike innsynsforespørsler, for hhv. registrerte opplysninger (innhold) og for bruken av dem (logg over bruk, logg over utleveringer). Formatet tilrettelegger for at registermiljøet selv håndterer hva som skal vises til innbyggeren og hvordan det struktureres i seksjoner, lister, tabeller osv., mens Helsenorge håndterer den visuelle framstillingen. Dermed får vi en løs kobling mellom registeret og Helsenorge.

Et registermiljø kan også tilby innbyggerne mulighet for å stille spørsmål og få svar på Helsenorge. Det er aktuelt for de som ønsker å håndtere innbyggernes rett til å be om at opplysninger rettes eller slettes, digitalt.

På Helsenorge kan alle innbyggerne se en oversikt over nasjonale, lovbestemte registre. I tillegg finnes det svært mange nasjonale medisinske kvalitetsregistre som behandler bestemte diagnoser eller problemstillinger. Et slikt kvalitetsregister bør kun være synlig på Helsenorge for de innbyggerne som er registrert og dermed har behov for å gjøre innsyn. Det er utviklet et felles Helsenorge-integrasjonspunkt for kvalitetsregistre, som gir oversikt over hvilke registre den enkelte innbyggeren er registrert i. Dette styrer hvilke kvalitetsregistre som vises til innbyggeren på Helsenorge. Integrasjonspunktet dekker registrene på MRS-plattformen som HEMIT forvalter, og på Open QREG-plattformen som forvaltes av Helse Nord IKT. For å oppnå det samme kan andre registre sende en såkalt "inkluderingsbillett" for registrerte innbyggere til Helsenorge.

Deltakere i forskning og screening

Helsenorge kan være en effektiv digital kanal for kontakt mellom forsknings- og screeningmiljøer og de innbyggerne som deltar i programmene. Deltakernes rett til innsyn håndteres med tilsvarende mekanisme som ved registerinnsyn. Det vil si at programmet bruker et standardformat for å presentere opplysningene som er registrert om deltakeren, når innbygger gjør en innsynsforespørsel. For at Helsenorge skal gi innsynsmuligheten til deltakerne og ikke til alle andre, må programmet sende en såkalt inkluderingsbillett for hver deltaker til Helsenorge. Innbyggere med inkluderingsbillett vil se forsknings-/screeningsprogrammet på Helsenorge med de mulighetene det tilbyr.

Det kan ofte være behov for å ha interaksjon med deltakerne, for eksempel innhente svar digitalt, akseptere et tilbud om undersøkelse eller liknende. For å håndtere dette er standardformatet utvidet med mulighet til å vise fram aktørens egne funksjoner, som deltakeren kan bruke. Det er aktøren som bestemmer når de forskjellige funksjonene skal vises til deltakeren, for eksempel avhengig av status eller progresjon i programmet. Det er en forutsetning at aktørens egen systemløsning håndterer selvbetjeningsfunksjonene i tillegg til innsynsformatet.

For aktører innen forskning og screening vil det også være aktuelt å benytte muligheten til å sende brev, skjemaer og andre oppgaver til deltakerne på Helsenorge.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?