Hopp til hovedinnhold
NHN

Det er laget nye typer kontoer, og det kan innebære at du må endre eksisterende kontoer. Nedenfor kan du lese mer om de ulike kontotypene, og hva du eventuelt må endre.

Det kommer vesentlige endringer i kontotyper, og det er viktig at dere oppdaterer dere, slik at dere kan logge dere på sentrale register etter hvert som vi gjennomfører endringene.

Viktige endringer

 • Vi oppretter nye kontotyper og går bort fra benevnelsen brukerkonto.
 • Vi skiller mellom tjenestekonto og personkonto.
 • Det skal være én tjenestekonto per virksomhet/fagsystem.
 • Tjenestekonto som settes opp i fagsystem benytter fortsatt brukernavn og passord.
 • Alle som logger på grunndata via register.nhn.no skal ha en personkonto som benytter HelseID for pålogging.

Nye kontotyper

Tjenestekonto

 • Tjenestekontoen skal settes opp i virksomhetenes fagsystem.
 • Tjenestekonto kan ikke brukes til pålogging på register.nhn.no for å endre noe på virksomhetens oppføringer på Grunndata. I slike tilfeller må du benytte personkontoen din for pålogging. Du kan lese mer om personkonto nedenfor.

Det er mange virksomheter som har flere fagsystem som brukes til elektronisk samhandling, og vi har derfor beskrevet ytterligere hvordan de forskjellige virksomhetene skal benytte seg av en eller flere tjenestekonti.

 • Kommunesektoren skal ha én tjenestekonto per fagystem. Dette betyr at det bestilles en tjenestekonto for henholdsvis pleie- og omsorgstjenesten, helsestasjonstjenesten, legevaktstjenesten osv.Tjenestekontiene vil ha en navnestandard satt av Norsk helsenett.
 • Sykehussektoren: skal ha en tjenestekonto pr fagsystem/installasjon. Dette betyr at det bestilles egne tjenestekonti for de forskjellige installasjonene sykehusene benytter. Tjenestekontiene vil ha en navnestandard satt av Norsk helsenett og sykehusene sammen.
 • Øvrige virksomheter (legekontor, tannleger, fysioterapeuter osv) skal ha en tjenestekonto per virksomhet. Dersom virksomheten har flere fagsystem (det kan være at dere leverer flere helsetjenester fra for eksempel fastlegetjeneste, tannlegetjeneste, fysioterapitjeneste osv.), så opprettes det en tjenestekonto per fagsystem. Tjenestekontiene vil ha en navnestandard satt av Norsk helsenett.

Hvorfor én tjenestekonto per virksomhet og fagsystem?

 • Hvis en feil oppstår, kan vi raskereidentifisere hvilken virksomhet og hvilket fagsystem feilen kommer fra.
 • Hvis feilsituasjonen krever at vi må stenge tilgangen en periode, vil vi ved bruk av tjenestekonto kunne begrense stengingen til deler av virksomheten.
 • Virksomheten unngår at allefagsystemene mister kontakten med Grunndata dersom noen i virksomheten skulle endre passord på kontoen.

Hvem må endre tjenestekonto?

Dere som har vært tilknyttet Helsenettet frem til nå, har allerede en konto satt opp i fagsystemet,

 • Hvis kontoenbenyttes av flere fagsystemer eller virksomheter må du endre kontoen.
 • Hvis kontoen er navngitt med et personnavn, for eksempel "olanordmann", må du endre kontoen.

Ta kontakt med kundesenteret vårt for å endre eksisterende kontoer.

Hvis eksisterende konto ikke er tilknyttet flere virksomheter eller fagsystemer, eller ikke er navngitt med personnavn, trenger du ikke gjøre noe, og du kan beholde eksisterende kontor som den er.

Personkonto

 • Personkontoen skal du benytte for pålogging til Grunndata på register.nhn.
 • Personkonto skal være personlig, du kan ikke dele denne med en kollega.
 • Fra og med 24. juni 2020 åpnet vi for at personlige kontoer skulle gå over til pålogging med HelseID. For de som ennå ikke har gjort dette oppfordrer vi deg til å gjøre dette så snart som mulig.
 • Fra og med 1. desember 2020 vil du ikke lenger kunne logge på med dagens brukernavn og passord.

Alle endringer som gjøres på virksomheten kan spores tilbake til en personlig bruker. Dette øker tilliten til informasjonen som er registrert om den enkelte virksomheten, og det er lett for deg å ha kontroll på hvem som har tilgang til å gjøre endringer, og hvem som har endret hva.

Du kan lese merom HelseID her.

OrgUsrkonto

 • OrgUsrkonti blir automatisk laget for virksomheten ved bestilling av digital dialog.
 • Disse kontiene har en navnestandard som er 'OrgUsr..'.
 • Dette er konti som gjør det mulig for virksomhetene og ha digital dialog med enten innbyggere (fastlege osv) eller i forbindelse med innsending av rapporter (NPR, KRP osv).
 • Disse kontiene skal ikke benyttes til pålogging på Grunndata.
 • Oruserkonti de vil bli definert som tjenestekonti og skal kun benyttes for tilgang fra fagystemet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kundesenteret vårt.


Fant du det du lette etter?