Hopp til hovedinnhold
NHN

Nedenfor finner du mer informasjon om viktige leveranser og tidsplan for prosjektet.

Informasjonen på denne siden vil oppdateres underveis i prosjektet.

  • 9. juni 2020:Kontoer somhar betegnelsen 'OrgUsrxxx'ble definert som tjenestekonto, og kan ikke lenger benyttes for endringer på virksomhetens oppføring i registrene på Grunndata via register.nhn.no. Kontoer vi vet er en tjenestekonto som er satt opp i en virksomhet sitt fagsystem, blir definert som en tjenestekonto og kan ikke benytte endringer på virksomhetens oppføring i registrene på Grunndata via register.nhn.no.
  • 24. juni - 30. november 2020:Detble mulig å konvertere en konto til HelseID. Dersom du logget på med en konto som også er satt opp i fagsystemet, ble rettighetene somlå på kontoenbli lagt på din personlige bruker.
  • 1. desember 2020: Innlogging med HelseID er innført, og du kan ikke lengre logge inn påregister.nhn.nomed brukernavn og passord.
  • 1. januar – 31. mars 2021: Prosjektet vil arbeide med å sikre korrekt bruk av tjenestekontoer. Det skal være én tjenestekonto per fagsystem/virksomhet, der målet er å fjerne felles tjenestekontoer som brukes på tvers av flere fagsystem/virksomheter.

Milepæler og aktiviteter

2020/2021

1. mai - 30. oktober 2020
Rydde i kontoer som deles av flere virksomhetere eller fagsystemer.
8. juni 2020
Produksjonsetting av funksjonalitet for å overføre til innlogging med helseID. Mulighet for å opprette tjenestekonto.
9. - 22. juni 2020
Overføring til innlogging med helseID for interne personkontoer.
9. juni - 30. november 2020
Opprydning person- og tjenestekonto. Skille mellom kontoer som brukes av personer og av fagsystemer. Sørge for at en personkonto ikke brukes i fagsystemer og at tjenestekontoer ikke brukes til pålogging på webportalen.
24. juni 2020
Start HelseID (alle). Overføring til innlogging med helseID tilgjengelig for alle personkontoer.
24. juni - 30. november 2020
Overføring til HelseID (alle). Overføring til innlogging med HelseID for alle personkontoer
9. september 2020
Grunndatadagen. Se opptak av webinar her: https://www.nhn.no/grunndata/prosjekt-risikoreduserende-tiltak/grunndatadagene/
1. desember 2020
Det er nå kun mulig å bruke HelseID for pålogging til Grunndata webportal.
1. januar - 31. mars 2021
Rydde i kontoer som deles av flere virksomheter eller fagsystemer.
31. mars 2021
Opprydding ferdig.