Hopp til hovedinnhold
NHN

31.12.2023 avvikles AR-proxy og Abonnementsregisteret i Grunndata. Som en del av moderniseringen av Grunndata, må Tjenestebuss (RabbitMQ) benyttes for å få oppdateringer fra Adresseregisteret.

Referanseimplementasjon

Vi har laget en referanseimplementasjon på hvordan dere får det dere trenger fra Tjenestebuss, slik at dere får oppfylt behovene i fravær av AR-proxy.


To mulige løsninger

  • AMQP klient
  • Stream klient

Vi anbefaler at Stream klient benyttes siden det vil forenkle håndteringen av meldinger, men har dere en fungerende måte å bruke AMQP på, så er det ingen ting i veien for å bruke dette.

Vi vil understreke at dette er proof of consept og at endelig kode og utforming av løsningen er deres ansvar.

Dere må enten utvikle en integrasjon mot Tjenestebuss selv, eller få en leverandør til å levere dette for å erstatte AR-Proxy integrasjonen.

Siden Abonnementsregisteret avvikles, må det etableres en egen løsning for å velge hvilke kommunikasjonsparter man skal abonnere på og ivareta eventuell mapping mellom herid og extid.


Forutsetninger for bruk av tjenestebuss

  • Brannmuråpning mot tb.nhn.no (prod) / tb.test.nhn.no (test) tcp port: 5551(stream) 5671(AMQP)
  • Orgusr med tilgang på AMQP kø eller stream kø. Tilgang kan bestilles hos .
Fant du det du lette etter?