Hopp til hovedinnhold
NHN

I månedsskifte mars/april 2024 avvikles AR-proxy og Abonnementsregisteret i Grunndata. Som en del av moderniseringen av Grunndata, må nytt REST-api benyttes for å få oppdateringer fra Adresseregisteret.

Endring i bruk av grensesnitt

Vi har tidligere informert gjennom mail og møter med aktuelle kunder i sektoren om at Tjenestebuss skulle benyttes i forbindelse med utfasingen av AR-proxy. Dette blir det nå endring på.

REST-Api

Det er vedtatt i NHN at tjenestebuss ikke er et alternativ for bruk i forbindelse med utfasingen av AR-proxy. Vi har parallelt jobbet med et REST-API (som har vært planlagt uavhengig av ar-proxyutfasingen). Dette API-et vil forenkle jobben med å holde seg oppdatert på endringer fra adresseregisteret.

Endring av løsning er i tråd med ønske fra sektor, og på grunn av sen avklaring, har vi besluttet å utsette utfasingen av AR-proxy med tre måneder. Dette vil skje i månedsskifte mars/april 2024. Nærmere info kommer.

Teknisk dokumentasjon ligger på utviklerportalen. "AdresseRegister Events" https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/grunndata/

REST-API er tilgjengeliggjort i testmiljøet.

Fant du det du lette etter?