Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Leveranseplaner for Grunndata

Her finner du kommende og tidligere leveranser for Grunndata.

Leveranser for Grunndata 2022

Leveranse Produksjon
Leveranse 1 (L22 -Q0)* Søndag 6. februar
Leveranse 2 (L22-Q1)* Søndag 13. mars
Leveranse 3 (L22-Q1.1) Søndag 1. mai
Leveranse 4 (L22-Q2)* Søndag 12. juni
Leveranse 5 (L22-Q3)* Søndag 18. september
Leveranse 6 (L22-Q3.1) Søndag 23. oktober
Leveranse 7 (L22-Q4)* Søndag 4. desember

Leveransene blir satt i produksjon klokken19:00, avvik kan forekomme. Varsling sendes ut ca. 2 uker i forkant.

*Utvidelse av SOAP-kontrakter, som kan kreve leveransekoordinering for tjenester som benytter Grunndata, vil legges til de 4 leveransedatoene som er felles leveransehelger for de nasjonale e-helseløsningene.

Innhold leveranse 5 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
12633 RESH

Ny API-metode for å hente alle historiske enheter under en RESH-enhet

44502 HTK

Oppdateret dokumentasjonen "Veileder for fastsetting av ventetid".


Endret

Referanse Register Endring
42936 Adresseregisteret

Tittel i nettleserfanen viser nå visningsnavn dersom det eksisterer, og organisasjonsnavn hvis ikke.

38239 Adresseregisteret

Ved ValidFrom før 1970-01-01 settes nå enten dagens dato (ved opprettelser) eller datoen ignoreres (ved oppdateringer).

43224 Adresseregisteret

Lagt til nye versioner av kommunikasjonsprosesser(CPP); Personvern_Innbygger_Samtykke v1.1, Personvern_Innbygger_Samtykke v1.1,Personvern_Innbygger_Tilgangsbegrensning v1.1.

735839

HPRv2

Oppdatert API-dokumentasjon av objekter i HPRv2 med referanser til kodeverk på volven.

42647 Bedriftsregisteret

Utgåtte enheter dukker ikke lengre opp ved søk i operasjonen, "SearchBusinessServicesByLocation".Rettet

Referanse Register Endring
42122 Adresseregisteret

Rettet feil i skjermbilde for redigering av AMQP-køer, slik at avhuking av arv lar valgte køer stå

37781 Abonnementsregisteret

Rettet visningsfeil som gjorde at det vistes et høyere antall kommunikasjonsparter enn hva som faktisk fantes.

Innhold leveranse 4 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
41291 Adresseregisteret Ny prosess tilgjengelig i CPPA: Notifikasjon_Innbygger_Helsekontakt v1.0
25516 Adresseregisteret La til funksjonalitet for innhenting av fallback-sertifikater i web, med melding som forklarer at sertifikatet som vises ikke er det egentlige virksomhetssertifikatet.

Endret

Referanse Register Endring
12575 Adresseregisteret Rettet bug slik at det ikke ligger duplikater på yrke og spesialitet hos en person ved registrering av personlige kommunikasjonsparter.
40480 CPPA/Orchestration Service Lagt til nytt felt, "X509CertificateRawData", i tjenestekontrakten som på sikt erstatter "X509Certificate".Les mer i dokumentasjonen
38052 AR-proxy Rettet bug som gjorde at søkeresultatene forsvant etter få sekunder

Rettet

Referanse Register Endring
39836 Adresseregisteret Løst bug som gjorde at CPP ikke ble oppdatert når nytt sertifikat trer i kraft.

Innhold leveranse 3 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
12258 AR-proxy Nytt menyvalg for å oppdatere alle usynkroniserte virksomheter.
36221 37082 37083 Adresseregisteret Ny tjeneste for å migrere virksomheter og tjenester fra MS Servicebus til ny Tjenestebuss.
38789 Adresseregisteret Nytt skjermbilde for administrering av AMQP-køer, samt ny funksjonalitet for å styre opprettelse av køer på nye kommunikasjonsparter som opprettes under en virksomhet.

Endret

Referanse Register Endring
38789 Adresseregisteret Funksjonalitet for å aktivere / administrere servicebus er flyttet fra "Rediger" på virksomheten til nytt skjermbilde.
41370 Adresseregisteret Rettet bug som gjorde at tjenestetype ikke ble lastet inn riktig i "Rediger tjeneste", slik at tjenestetypen ble endret uten hensikt ved lagring.
41087 Adresseregisteret Rettet bug som gjorde at man i noen tilfeller ikke fikk lagret personer med registrerte spesialiseringer i AR.
13400 AR-proxy Endre kommunikasjonspart sitt UpdatedOn-felt til å bruke org.-person i stedet for HPR-person

Rettet

Referanse Register Endring
40848 Adresseregisteret API-metodene Search() og SearchById() returnerer nå riktig sertifikat når et fremtidig sertifikat har passert aktiveringsdato
40305 Adresseregisteret Rettet oppretting av feilaktige innslag i endringsloggen i Adresseregisteret ved endringer på elektroniske adresser, og logger nå også endringer på AMQP-adresser.

Innhold leveranse 2 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
33333 Adresseregisteret Lagt til ny elektronisk adressetype for FHIR-Endepunkt.
33563 RESH Lagt til mulighet for å lagre funksjonskode på virksomheter og underenheter i RESH (inkluderer oppretting av nye og endring av eksisterende).

Endret

Referanse Register Endring
35541 Adresseregisteret Fjernet feltet "Melding fra lege" fra virksomheter.
35541 Bedriftsregisteret Endret navn på feltet "Fritekst" under Åpningstider til "Informasjon fra virksomhet".

Innhold leveranse 1 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
25488 Adresseregisteret Det er nå mulig å søke opp og legge til nye virksomhetssertifikater (SEID v2) i sertifikatvelgeren. Det gjelder for testmiljøet.(kun testsertifikater) Det må ikke gjøres i Produksjon enda.
34999 Adresseregisteret Lagt til kodeverk for SyncReply-kø for virksomheter, personer og tjenester.
35066 Adresseregisteret Automatisk oppretting av SyncReply-kø når man enabler ServiceBus.
34820 Bedriftsregisteret

Lagt til felt for organisasjonsnavn i SearchBusinessServicesByLocation-responstypen.

34852 Fastlegeregisteret Lagt til eksport av gjesteinnbyggerlister for kommuneoverleger.

Endret

Referanse Register Endring
34268 Bedriftsregisteret Økt makslengde på felter (Bestill time, Forny resept, Start e-konsultasjon, Kontakt legekontor) for Digital Dialog fra 100 til 300 tegn.
34545 Adresseregisteret Endret dynamiske headere i ServiceBus-meldinger til å bli statiske.
 • "Visiting addresses for unit with organization number: {0}" er endret til "ChangeVisitingAddressDetails"
 • "Change on Unit with organization number: {0}" er endret til "MoveOrganizationDetails"
31966 Adresseregisteret Forbedret ytelse på searchById.
34643 Registerplattform Økt tid for automatisk utlogging fra 60 til 120 minutter.

Rettet

Referanse Register Endring
12520 Adresseregisteret Det går nå an å lagre overstyrt adresse og ikke automatisk arve fra foreldrer.
31644 Adresseregisteret Rettet feil som gjorde at noen sertifikater ikke lastet ved kort tid til aktivering.
34313 Adresseregisteret Rettet feil som gjorde at man ikke kunne søke på orgnummer for sertifikater fra Commfides.

Leveranser for Grunndata 2021

Leveranse Produksjon
Leveranse 7 (L21-Q4)* Søndag 5. desember
Leveranse 6 (L21-Q3.1) Søndag 24. oktober
Leveranse 5 (L21-Q3)* Søndag 19. september
Leveranse 4 (L21-Q2)* Søndag 13. juni
Leveranse 3 (L21-Q1.1) Søndag 25. april
Leveranse 2 (L21-Q1)* Søndag14. mars
Leveranse 1 (L21-Q0) Søndag 7. februar

*Utvidelse av SOAP-kontrakter, som kan kreve leveransekoordinering for tjenester som benytter Grunndata, vil legges til de 4 leveransedatoene som er felles leveransehelger for de nasjonale e-helseløsningene.

Innhold leveranse 7 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
27562 Adresseregisteret Tjenester markert som "skjult" i AR vil nå ikke lenger dukke opp i søk.
31440 Adresseregisteret Nye prosesser tilgjengelige i CPPA: Dialog_Innbygger_Hreg_Innsyn_Helseopplysninger V2.0, Dialog_Innbygger_Hreg_Innsyn_Utlevering V2.0, Dialog_Innbygger_Hreg_Innsyn_Bruk 2.0.
31522 HPR Det er mulig å aksessere HentRegisterEndringer med vanlig HPR lesetilgang.
27974 RESH Dersom det ikke finnes forretnings eller beliggenhetsadresse på en virksomhet vil kommuneinfo hentes fra postadresse (dersom dette finnes).

Rettet

Referanse Register Endring
11956 Adresseregisteret Reaktivering av kommunikasjonspart gir nå gyldighetsperiode (sluttdato) lik overordnet virksomhet, hvor den før ble satt til størst mulige.
33823 Adresseregisteret SearchById(), og andre søkemetoder i AR, returnerer nå alltid det aktive virksomhetssertifikatet for kommunikasjonsparter som også har registrert et framtidig virksomhetssertifikat.
31581 Adresseregisteret Lagt til 0-prefix i visning for kommunekoder med 3 siffer.
27974 RESH Rettet slik at GetOrganizationByOrganizationNumber ikke feiler dersom kommuneinfo mangler på virksomheten.

Innhold leveranse 6 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
12635 Adresseregisteret Ny prosess tilgjengelig i CPPA: Dialog_innbygger_timeonskeungdom v1.0.
28276 Adresseregisteret Kommunenummer vises i listen i avansert søk istedenfor OID.
12161 Adresseregisteret Kommunenavn og kommunenummer vises for en virksomhet i AR.
13197 HPR Det er ikke lenger mulig å aksessere HPR uten bestemte rettigheter.

Innhold leveranse 5 for Grunndata

Rettet

Referanse Register Endring
248718 Helsetjenestekatalogen Dersom den som gjør uttrekk av ventetider ikke har brukernavn, oppgis vedkommende med navn.
239636 Adresseregisteret Rettet feil som hindret redigering på enkelte virksomheter i AR. Feilen ble først oppdaget på "Forsvarets Sanitet".

Innhold leveranse 4 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
244885 Kodeeditor Hjelpetekst for koder kan vises og endres
242198 Adresseregisteret Endret utseende på velger for tjenestetype for kommunikasjonsparter. Hjelpetekster vises og tjenestetyper kan filtreres
244807 ServiceBusController Ved deaktivering av kommunikasjonspart i AR blir tilhørende køer i ServiceBus markert for

Rettet

Referanse Register Endring
234872 Brukeradministrasjon Feilmeldinger under opprettelse av bruker gir nå mer spesifikk informasjon om hva som gikk galt.

Innhold leveranse 3 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
247175 Adresseregisteret En kommunikasjonspart kan arve AMQP-køene fra sin virksomhet.
246323 Bedriftsregisteret En kommune viser nå interkommunale tjenester som leveres av en annen kommune.

Rettet

Referanse Register Endring
250131 Registerplattform Rettet redirect-feil for IE-brukere. Disse redirectes nå riktig til informasjonssiden om utfasing av IE.

Innhold leveranse 2 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
231591 Brukeradministrasjon Sender et e-postvarsel dersom brukerkontoen ikke har vært brukt i mer enn 5 mnd

Endret

Referanse Register Endring
231538 Helsetjenestekatalogen For å få tilgang til Helsetjenestekatalogen må man nå være pålogget.
231595 Helsetjenestekatalogen Separator for historiske ventetider-csv-fil er endret fra ',' til ';'
233928 Helsetjenestekatalogen Navn og e-post på bruker som har gjort endringer vises nå i teknisk logg
231536 Legestillingsregisteret For å få tilgang til Legestillingsregisteret må man nå være pålogget.
231537 HPR For å få tilgang til HPR må man nå være pålogget med HPR leserettigheter

Innhold leveranse 1 for Grunndata

Nytt

Referanse Register Endring
228966 Brukeradministrasjon For kontoer deaktivert pga innaktivitet vil kontoen, ved pålogging med HelseID, bli reaktivert med standard lesetilgang og uten eventuelle andre roller/tilganger brukeren hadde.
240936, 241222 Brukeradministrasjon Tekst med informasjon lagt til ifm med overgangen til HelseID fjernes.
241386 Brukeradministrasjon Muligheten for å opprette udefinert konto tas bort (Vi skal bare ha personlige kontoer og tjenestekontoer)
235327 Brukeradministrasjon Det blir nå sendt ut verifikasjons e-post ved re-aktivering av en konto.

Endret

Referanse Register Endring
242222 Brukeradministrasjon Rette E-postadresse til kundesenteret som vises e-postadresseverifiseringssiden når fristen er gått ut.
240550 Bedriftsregisteret Forenklet og forbedret søk på "bedrifter med tjenester" (nå "virksomhet med tjenester") ved å gi en dropdown liste over mulige tjenester.
242394 Adresseregistret Forbedre sertifikatvelger ved å skille krypteringssertifikat og signeringssertifikat i to kolonner.
241848 Adresseregistret Dersom sertifikatsøk med ldap url gir feilmelding fjernes spinneren (som vistes for lenge tidligere).

Leveranser for Grunndata 2020

Leveranse Produksjon
Leveranse 7 (L20-Q4)* Mandag 7. desember
Leveranse 6 (L20-Q3.1) Mandag 26. oktober
Leveranse 5 (L20-Q3)* Mandag 21. september
Leveranse 4 (L20-Q2)* Mandag 8. juni
Leveranse 3 (L20-Q1.1) Mandag 27. april (avlyst, endringene flyttes til leveranse 4)
​Leveranse 2(L20-Q1)* Mandag 16. mars
Leveranse 1 (L20-Q0) Mandag 3. februar

*Utvidelse av SOAP-kontrakter, som kan kreve leveransekoordinering for tjenester som benytter Grunndata, vil legges til de 4 leveransedatoene som er felles leveransehelger for de nasjonale E-helseløsningene.

Innhold leveranse 7 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 7 2020 (L20-Q4) for Grunndata - mandag 7. desember

Nytt

Referanse Register Endring
(flere) Brukeradministrasjon Mulighet for å administrere tjenestekontoer når man er logget på med personlig bruker (HelseID-bruker).
235279 Registerplattformen Varsle brukere om utfasing av Internet explorer.

Endret

Referanse Register Endring
218282 Helsepersonellregisteret Basic authentication for metoden HPRExport er deaktivert. HPRExport benytter nå samme autentisering som Registerplattformen.
239081 Brukeradministrasjon Mulighet for å gjøre verifikasjon av e-postadresse er nå tilgjengelig uten å være på Helsenettet.
239156 Registerplattformen Tiden en bruker på register.nhn.no kan være inaktiv før brukeren blir logget ut er økt.

Utgått

Referanse Register Endring
236598 Registerplattformen Innlogging med brukernavn og passord er fjernet fra webportalen.

Fra og med denne leveransen vil det kun være personlig pålogging med HelseID på webportalen (register.nhn.no). Det vil ikke lenger være mulig å logge på med brukernavn og passord for personkontoer.

Kontraktsendringer

Det er ingen endringer i SOAP-kontrakter mot Grunndata API i leveransen.

Innhold leveranse 6 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 6 2020 (L20-Q3.1) for Grunndata - mandag 26. oktober

Nytt

Referanse Register Endring
223434 Registerplattform Brukere må jevnlig bekrefte sin kontaktinformasjon
222486 Registerplattform Brukere blir nå varslet på registrert e-postadresse dersom deres konto blir deaktivert.

Endret

Referanse Register Endring
220210 Adresseregisteret Tjenester og personer arver ikke lenger adresser fra sin virksomhet sin administrative forelder. Alle tjenester og personer som allerede hadde adresser med slik arv, har fått disse adressene konvertert til ikke-arvede adresser med tilsvarende verdi.

Rettet

Referanse Register Endring
229946 Adresseregisteret Det er nå igjen mulig å lagre endringer på kommunikasjonsparter uten virksomhetssertifikat.
232291 Legestillingsregisteret Rapportene i legestillingsregisteret er igjen mulig å bestille.
235010,236757 Registerplattform Diverse utbedringer for brukere som migrerer til innlogging med HelseID.

Innhold leveranse 5 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 5 2020 (L20-Q3) for Grunndata - mandag 21. september

Nytt

Referanse Register Endring
231356 Adresseregisteret Ny prosess tilgjengelig i CPPA: Dialog Innbygger Behandlingssted 1.0
223099 Registerplattformen Lagt til støtte for oppretting av bruker med HelseID.
201643 Kodeverk Lagt til Prøvemateriale v5, v6 og v7.
223257 Registerplattformen Lagt til e-postverifisering for personlige brukere i plattformen.
223257 Registerplattformen Lagt til e-postvarsling til bruker ved deaktivering grunnet inaktivitet eller manglende verifisering.

Endret

Referanse Register Endring
219058 Legestillingsregisteret Den offentlige nettsiden for Legestillingsregisteret er ikke lenger åpen for publikum på grunn av feil. Vil bli tilgjengelig igjen når feilen er rettet.
229978 Adresseregisteret Logging er forbedret.
229015 Helsepersonellregisteret Lagt til UTF-8 Byte Order Mark i HPRExport for riktig visning av særnorske tegn i Excel.

Rettet

Referanse Register Endring
232238 Helsetjenestekatalogen Feilmeldingsskjemaet fungerer nå igjen for brukere som har migrert til HelseID-innlogging.
230827 Brukeradministrasjon Fikset bug ved lagring av brukere med æøå i brukernavn.

Det pågår et prosjekt for risikoreduserende tiltak på Grunndata og det blir endringer vedr blant annet pålogging til Grunndata.

Kontraktsendringer

Det er ingen endringer i SOAP-kontrakter mot Grunndata API i leveransen.

Innhold leveranse 4 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 4 2020 (L20-Q2) for Grunndata - mandag 8. juni.

Nytt

Referanse Register Endring
207268 Adresseregisteret Lagt til mulighet til å legge til fremtidige virksomhetssertifikat på kommunikasjonsparter.
225160 Fastlegeregistret Lagt til status for fastleges venteliste for export-metoden i det åpne API-et.

Vi gjør oppmerksom på at det pågår et prosjekt for risikoreduserende tiltak på Grunndata og det blir endringer vedr blant annet pålogging til Grunndata, les mer om det på https://nhn.no/grunndata/prosjekt-risikoreduserende-tiltak.

Kontraktsendringer

Det er følgende endringer i SOAP-kontrakter mot Grunndata API i leveransen:

 • Flyttet typer fra NHN.Palantir.Commons.Enums.ReportEnums til NHN.Palantir.WebServices.Contracts.Lsr.Data.ReportEnums
  • Noen kontraktstyper for søk og rapporter i Legestillingsregisteret (LSR) har fått nytt namespace som del av opprydding.
 • WSDL for CommunicationPartyService
  • Følgende typer har fått lagt til lister av FutureElectronicAddress.
   • CommunicationParty
   • OrganizationUpdate
   • OrganizationPersonUpdate
   • DepartmentUpdate
   • ServiceUpdate
  • Dette er, som navnet tilsier, fremtidige adresser, som gjøres gjeldende ved et gitt tidspunkt, ValidFrom.
  • P.t. er det kun adresser av type E_DS som er tillatt, og det kreves at ValidFrom settes til et fremtidig tidspunkt. Det vil også slå inn valideringsregler rundt sertifikatenes gyldighet og start-/utløpsdatoer.
  • OBS! Konsumenter som bruker oppdateringsmetodene kan sende inn listen ved behov, men vær da obs på dette, for mangel av et bedre uttrykk, er en ren "slett-og-erstatt"-liste. Eksisterende adresser som ikke sendes inn vil slettes. Dersom konsument ikke ønsker å forholde seg til listen ber vi om at det sendes inn null/elementet utelates (dvs. ingen endring for de fleste eksisterende konsumenter). Da vil eksisterende fremtidige adresser på kommunikasjonspartene få ligge i fred.

Innhold leveranse 2 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 2 2020 (L20-Q1) for Grunndata - 16. mars.

Nytt:

Referanse Register Endring
218865 Adresseregisteret Ny versjon av CPP-prosess er tilgjengelig i AR: Dialog_Innbygger_Meldingsformidling v1.1
Adresseregisteret Lagt til 2 nye adressetypekoder for elektroniske adresser som trengs for ny CPPA implementasjon og GUI elementer for å legge til og redigere disse.
206083 Registerplattform Lagt til X-Correlation-ID header for HTTP-kall i portalen, som kan formidles til kundesenter ved feilsøking.
206083 Registerplattform La til ActivityId header for SOAP-kall, som kan formidles til kundesenter ved feilsøking.

Endret:

Referanse Register Endring
203488 Adresseregisteret Endret krav/validering for postadresse og besøksadresse. Nå kreves bare postnummer (og automatisk generert poststed), ikke gateadresse.

Kontraktsendringer:

Det er følgende endringer i SOAP-kontrakter mot Grunndata API i leveransen:

 • Lagt til Period ValidFrom på ElectronicAddress. (Period = NHN.Palantir.WebServices.Contracts.Common.Datav2.en.Period, xml namespace = http://schemas.nhn.no/reg/Common/en)
 • Lagt til IList FutureElectronicAddresses på:
  • CommunicationParty
  • DepartmentUpdate
  • OrganizationPersonUpdate
  • OrganizationUpdate
  • ServiceUpdate
  (Det nye feltet vil ikke bli tatt i bruk i gjeldende release, men klargjør for fremtidig endring.)

Innhold leveranse 1 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 1 2020 (L20-Q0) for Grunndata - 3. februar.

Endret:

Referanse Register Endring
213530 Adresseregisteret Dialogboksen for kopiering av ldap-url viser nå korrekt innhold.
205964 Helsepersonellregisteret Perioder har nå 100% inklusiv fra- OG til-dato. Dette gjelder godkjenninger, utdanninger, rekvisisjonsretter, spesialiseringer, spesialkompetanser og suspensjonsperioder. Dette påvirker for eksempel output fra lesemetoder som HentGodkjenninger og Søk/Søk2.
215571 Helsepersonellregisteret Forbedret validering av søkekriterier ved søk mot Helsepersonellregisteret på https://register.helsedirektoratet.no/
209709 Registerplattform Oppdatert til ny logo for Helsedirektoratet på https://register.helsedirektoratet.no/
209739 Kodeverk Import av Norsk laboratoriekodeverk v.45
215271 Kodeverk Import av Norsk laboratoriekodeverk v.46

Kontraktsendringer:

Det er ingen endringer i SOAP-kontrakter mot Grunndata API i leveransen.

Leveranser for Grunndata 2019

Leveranse Produksjon
Leveranse 7 (L19-Q4)* Mandag 9. desember
Leveranse 6 (L19-Q3.1) Mandag 28. oktober
Leveranse 5 (L19-Q3)* Mandag 16. september
Leveranse 4 (L19-Q2)* Mandag 3. juni
Leveranse 3 (L19-Q1.1) Mandag 29. april
​Leveranse 2(L19-Q1)* Tirsdag 26. mars
Leveranse 1 (L19-Q0) Forvaltningsleveranse utgår

*Utvidelse av SOAP-kontrakter, som kan kreve leveransekoordinering for tjenester som benytter Grunndata, vil legges til de 4 leveransedatoene som er felles leveransehelger for de nasjonale E-helseløsningene.

Innhold i leveranse 7 for Grunndata

Endret:

Referanse Register Endring
210952 Registerplattform Gammelt API-grensesnitt IGPService er faset ut. (Erstattes av IFlrReadOperations).
205328 Registerplattform Gammelt API-grensesnitt IOrchestrationService er faset ut. (Erstattes av IOrchestrationService2.)
204178 Adresseregisteret Mulighet for å gjøre endringer på hvilke kodegrupper som gjelder for de forskjellige nedtrekksfeltene i avansert søk.
211630 Registerplattform Optimalisert ytelse på metodene IOrchestrationService2. GetGPCommunication Details og IFlrReadOperations .GetPatientGPDetails
206464 Helsepersonellregisteret Lagt inn ny utdanningsinstitusjon - Universitetet i Sørøst-Norge
211712 Registerplattform Mindre endringer i ICommunication PartyService. GetChangedCommunication PartiesInfo - sikre at kommunikasjonsparter som har fått nytt sertifikat blir håndteret riktig.
201515 Registerplattform Forbedret logging av endringer i Adresseregisteret.

Kontraktsendringer:

Følgende API-grensesnitt er fjernet:

IGPService

IOrchestrationService

Grensesnittet IHPRService er ikke helt ute av bruk og fjernes ikke i denne releasen.

Innhold i leveranse 6 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse ​ 6 (L19-Q3.1) for Grunndata 28. oktober 2019.

Endret:

Referanse Register Endring
197779 Adresseregisteret Faktureringsadresse skal ikke vises i feilmeldingsskjemaet i AR
176389 Helsetjenestekatalogen Endring av "gyldig til"/sluttdato på omsorgsnivået for en helsetjeneste for et behandlingssted begrenser gyldigheten av ventetid, så ventetiden ikke er gyldig når det ikke er noen aktivert avtale på omsorgsnivået.

Rettet:

Referanse Register Endring
171150 Registerplattform Bruker blir ikke logget ut ved endring av brukernavn, epost, telefonnummer eller når rettigheter endres.
207457 Fastlegeregisteret Rettet feil ved flytting innbygger fra en avtale til en annen
207839 Fastlegeregisteret Rettet feil ved flytting innbygger mellom avtaler - gyldighetsperiode
207918 Adresseregisteret Forbedret brukeropplevelse i sertifikatvelger
208271 Registerplattform Fjerne whitespace ved lagring av Code
209465 Adresseregisteret Rettet feil ved logging ifm lagring av avdelinger

Kontraktsendringer

Ingen kontraktsendringer i leveransen.

Innhold i leveranse 5for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 5 (L19-Q3) for Grunndata 16. september 2019.

Nytt:

Referanse Register Endring
179164 Adresseregisteret Det er nå mulig å søke på inaktive kommuner og fylker. Inaktive koder markeres visuelt.
192464 Adresseregisteret Nye CPP-prosesser er tilgjengelig i AR: Dialog_Innbygger_Helsepersonell v1.1 og Dialog_Innbygger_Journal v1.0.
192141 AR-Proxy Ny knapp er tilgjengelig for å synkronisere alle kommunikasjonsparter for et fagsystem. Les mer i dokumentasjonen.

Endret:

Referanse Register Endring
199506 Adresseregisteret Noen felter i brukergrensesnittet har fått tydeligere navn.
187356 Bedriftsregisteret Feltet OpeningHours er nå bedre beskrevet i dokumentasjonen.
197736 Helsetjenestekatalogen Deaktiverte brukere kan ikke lenger stå som ansvarlig kontakt.
202163 Brukeradministrasjon Knappen "Legg til enhet" er tilbake på toppen av listen over enheter i brukeradministrasjon.
202673 Brukeradministrasjon Fjernet feltet "Sist oppdatert" på brukere, da Endringsloggen viser riktigere informasjon.

Rettet:

Referanse Register Endring
206088 Adresseregisteret Skjermbildet "Virksomhetsoppdateringer i adresseregisteret" inneholder nå data igjen.
206708 Adresseregisteret Forbedret håndtering av valideringsfeil i brukergrensesnittet.
196397 Adresseregisteret Forbedret håndtering av deaktivering av virksomheter og underliggende kommunikasjonsparter.
147554 Bedriftsregisteret Synkroniseringsjobben sender ikke lenger ut bussmeldinger om endringer når det ikke er noen endring.
205204 Helsetjenestekatalogen CSV-eksport av ventetider henger ikke lenger under visse omstendigheter.
205445 Helsetjenestekatalogen Rettet feil ved lagring av enkelte avtaler.
176774 Legestillingsregisteret Fjernet to ikke-reelle legestillinger.
195038 RESH Rettet feil relatert til arv av adresser.
203816 RESH Fjernet "laster"-ikon som henger igjen på adresse-visning.

Registerplattform Noen stabilitets- og ytelsesforbedringer.

Kontraktsendringer

Ingen kontraktsendringer i leveransen.

Innhold i leveranse 4 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 4 (L19-Q2) for Grunndata 3. juni 2019.

Referanse Register Endring
125280 ​Helsetjenestekatalogen ​CSV-eksport av ventetider skal inneholde organisasjonsnummer til virksomhet og enheter
179170 ​Adresseregisteret Rettet feil i forbindelse med redigering av telefonnumre
183185 Registerplattform ​Forbedringer av fritekstsøk (HTK, RESH og AR)
185533 Registerplattform ​Innlogging portal med HelseID. (Foreløpig tilgjengelig for pilotbrukere)
194544 Registerplattform ​Melding fra feilmeldingsskjema i HTK
196725 ​Helsetjenestekatalogen ​Ikke-innlogget bruker og ikke-HTK relatert bruker skal ikke se RESH-node
199696 Registerplattform Optimalisere metode GetGPCommunicationDetails
200290 Registerplattform ​Deaktivere brukerkontoer som ikke er i bruk automatisk etter n dager- dokumentasjon og scheduled task

Kontraktsendringer

Ingen kontraktsendringer i leveransen.

Innhold i leveranse 3 for grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse 3 (L19-Q1.1) for Grunndata.

Referanse Register Endring
175751 Adresseregisteret Endre oppsett i epost fra skjema " Melde feil"
190158 Registerplattform Deaktivere brukerkontoer som ikke er i bruk automatisk etter n dager
Registerplattform ​Uspesifiserte risikoreduserende tiltak
Registerplattform ​Diverse forbedringer og feilrettinger

Innhold i leveranse 2 for Grunndata

Følgende innhold er planlagt levert i leveranse L19-Q1 for Grunndata 26. mars 2019.

Referanse Register Endring
182422 Adresseregisteret AR: Grensesnitt for å endre tjenestetype
182438 Adresseregisteret AR: AR-Proxy & ServiceBus - Oppdateringer av endringer som blir pushet ut til sektoren
​193431 Adresseregisteret ​AR: Nytt kall for informasjon om endrede kommunikasjonsparter
​179820 ​Bedriftsregisteret DigiUNG - Finn Frem - GUI: Tilordne keyword og redigere kort beskr for tjenestetype i Kodeverksreg
176103 Helsetjenestekatalogen HTK: Uttrekk av historisk utvikling av ventetider i HTK-grensesnitt for administrator
195393 Helsetjenestekatalogen HTK: Navnet på RESH-noden skal være synlig ved registering av ventetid

Kontraktsendringer

NHN.Palantir.WebServices.Contracts.AR.Data lagt til feltet:

CommunicationPartyBodylessRefresh

NHN.Palantir.WebServices.Contracts.AR.Data.CommunicationPartyLastChangedInfo – ny klasse

NHN.Palantir.WebServices.Contracts.AR.Data.ServiceUpdate lagt til feltet:

ServiceCode

NHN.Palantir.WebServices.Contracts.AR.Service.ICommunicationPartyService lagt til metoden:

GetChangedCommunicationPartiesInfo