Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Leveranseplaner for Grunndata

Leveranser for Grunndata 2023

NHN vil ha disse faste leveransene i 2023.

Leveranse Produksjon
Leveranse 1 - L23-1 Søndag 19. februar
Leveranse 2 - L23-2 Søndag 26. mars
Leveranse 3 - L23-3 Søndag 7. mai
Leveranse 4 - L23-4 Søndag 21. juni
Leveranse 5 - L23-5 Søndag 10. september
Leveranse 6 - L23-6 Søndag 22. oktober
Leveranse 7 - L23-7 Søndag 3. desember

Alle disse leveransene kan inneholde kontraktsendring og nedetid, nærmere info kommer gjennom varsling ca to uker før. Kontraktsendringer vil vi prøve å varsle så tidlig som mulig.

Med kontraktsendringer, mener vi endringer som påvirker kode hos kunder og leverandører.

Det vil også bli gjennomført hyppigere leveranser med mindre endringer mellom de fastsatte datoene. Disse mindre leveransene får følgende navngiving L23-1.1, L23-2.1 osv.

Mellomleveranser Produksjon
Leveranse L23-4.1 Torsdag 10. august
Leveranse L23-5.1 Mandag 2. oktober
Leveranse L23-6.1 Tirsdag 7. november

Innhold leveranse L23-7 for Grunndata

Endret

Referanse Register Endring
64622 CPPA

Fjernet en del metoder som ikke var i bruk fra CPPA-tjenesten.

65965 HTK

Oppdatert dokumentasjonen "Veileder for fastsetting av ventetid".

Innhold leveranse L23-6.1 for Grunndata

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.

Innhold leveranse L23-6 for Grunndata

Endret

Referanse Register Endring
62669 ARexport

Rettet feil hvor det ble populert data fra overliggende organisasjon i RESH på organisasjons-objekter i ARExport. Gjelder feltene ParentHerId, ParentName, ParentBusinessType, samt arvede adresser fra denne organisasjonen.

62669 Adresseregisteret Rettet feil i CoverageAreaType for tjenester (Service-objekter) med typen interkommunal virksomhet, hvor kodeverdien feilaktig ble satt til "InterkommunaltSelskap". Er nå rettet til å sette rett kodeverdi (114) og OID (9040).
63223 Adresseregisteret Ved oppslag på sertifikater kunne man få treff på personsertifikater. Dette er nå rettet, slik at man kun får treff på virksomhetssertifikater ved oppslag.

Fjernet

Referanse Register Endring
Gjesteinnbyggerliste

Fjernet to metoder og kontraktene tilhørende disse. GetGuestResidentsInMunicipality og GetGuestResidentsFromMunicipality

Varslet om på Helfo sine sider

Innhold leveranse L23-5.1 for Grunndata

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.

Innhold leveranse L23-5 for Grunndata

Endret

Referanse Register Endring
58247

ARexport

Forbedret stabilitet, slik at tjenesten alltid responderer innen noen få sekunder.
61121 Adressregisteret

Endret på fallback-mekanisme for oppslag av sertifikater. Denne vil ikke lenger slå inn for deaktiverte kommunikasjonsparter.

48860 Kontraktsendring NetTcp-bindings tas vekk - gjelder; HTKService, HPRService, HPRServiceV2, BusinessService, BusinessServiceV2, FLRWrite, FLRRead, RESH, LSR, OrchestrationService, CPPAService, RabbitMqMigrationService, DataQualityService, ServiceBusService, ServiceBusManagerV2, LogFetchingService.

Innhold leveranse L23-4.1 for Grunndata

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.

Innhold leveranse L23-4 for Grunndata

Endret

Referanse Register Endring
50823 Grunndata Vi oppgraderer rammeverket tjenestene våre kjører på. I teorien skal ikke dette merkes av våre konsumenter. Tjenestene har kjørt på nytt rammeverk i testmiljøet siden januar, uten betydningsfulle endringer / problemer
57232 Orchestration Service GetGPCommunicationDetails returnerer ikke lege- eller kommunikasjonsdetaljer for personer på fastlegelister som kun har to eller flere vikarer og legekontoret ikke har kommunikasjonsparten "Fastlege, liste uten fastlege".
40480 CPPA/Orchestration Service Data feltet 'X509Certificate' blir fjernet. Dette har blitt erstattet med feltet 'X509CertificateRawData'. 'X509CertificateRawData' feltet ble lagt til i leveranse L22-4. Les mer i dokumentasjonen

Fjernet

Referanse Register Endring
48860 net.tcp Muligheten til å konsumere tjenester over NetTcp-bindings tas vekk - gjelder HTKService, HPRService, HPRServiceV2, BusinessService, BusinessServiceV2, FLRWrite, FLRRead, RESH, LSR, OrchestrationService, CPPAService, RabbitMqMigrationService, DataQualityService, ServiceBusService, ServiceBusManagerV2, LogFetchingService

Tjenestene som knyttes mot Ar-Proxy kjøres på gammelt rammeverk og med NetTcp bindinger. Dermed trengs det ingen endringer av eksisterende Ar-Proxy instanser og de kan brukes som normalt til avvikling 31. desember 2023.

Innhold leveranse L23-3 for Grunndata

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.

Endret

Referanse Register Endring
54716 OrchestrationService Parameter "atTime" fjernet fra GetGPCommunicationDetails.

Innhold leveranse L23-2 for Grunndata

Leveransen inneholder generelle interne feilrettinger og forbedringer.

Endret

Referanse Register Endring
53741 Adresseregisteret Fjernet mulighet for å velge MS ServiceBus som teknologi for AMQP-køer. Denne er tatt ut av drift.

Innhold leveranse L23-1 for Grunndata

Rettet

Referanse Register Endring
50823 Adresseregisteret Reaktivering av en kommunikasjonspart via Update-metodene i API'et vil nå opprette køer som konfigurert på virksomheten, slik som ved reaktivering via SetCommunicationPartyValid-metoden.
51235 Adresseregisteret Bug, som gjorde at nedtrekksmenyen som viser ulike tjenestetyper ikke ekspanderte ved klikk, er nå fikset.

Fjernet

Referanse Register Endring
51235 Servicebus Vi fjerner ServicebusManager v1, da v2 tar over. Det vil ikke lenger være mulig å opprette nye abonnementer på MS Servicebus.

Fant du det du lette etter?