Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Samhandlingsplattform

Samordningsutvalg for meldingsutveksling (SamUT)

SamUT er et koordinerende bindeledd mellom forvaltningen på nasjonal nivå og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, som bistår med innspill og vurderinger knyttet til elektronisk meldingsutveksling.

SamUT står for samordningsutvalg for meldingsutveksling. SamUT skal være koordinerende bindeledd for vurdering av problemstillinger knyttet til e-helsestandarder og fellestjenester for elektronisk samhandling, på tvers av virksomhetsnivå og mellom virksomheter innen samme nivå.

Kontaktinformasjon

Send e-post til

Mandat

Mandat for Samut (2017)

Møter i 2021

17.03.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
09.06.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
15.09.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
01.12.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner


Møteaktivitet 2020

02.12.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
23.09.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
10.06.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
11.03.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner

Møteaktivitet 2019

04.12.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
18.09.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
12.06.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
13.03.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner

Møteaktivitet 2018

05.12.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
26.09.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
07.06.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
07.03.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner