Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om oss

Operativ samordningsutvalg for digital samhandling (SamUT)

SamUT er koordinerende bindeledd mellom forvaltningen på nasjonal nivå og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, som skal bidra med samordning av operativt arbeid med behov og problemstillinger knyttet til digital samhandling innen e-helseområdet.

SamUT er en arena for identifisering og vurdering av behov eller problemstillinger knyttet til digital samhandling innen e-helseområdet, på tvers av virksomhetsnivå og mellom virksomheter innen samme nivå.

SamUT skal gi innspill på operativt og taktisk nivå innen løsninger som benyttes til samhandlingsformål, og være pådriver for nasjonal innføring av funksjonalitet og løsninger innen digital samhandling. Med digital samhandling menes all bruk av digitale løsninger til å dele informasjon knyttet til pasientbehandling på tvers av virksomheter og organisasjonsnivå i helse- og omsorgssektoren. Dette kan for eksempel være nasjonale e-helseløsninger, komponenter i felles grunnmur, nasjonale komponenter i grunndataplattformen eller nasjonale løsninger for eller praktiske forhold knyttet til utveksling og deling av pasientinformasjon. SamUT eies og forvaltes av Norsk helsenett.

Møteaktivitet 2023

22.03.2023 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)

Møteaktivitet 2022

16.03.2022 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
08.06.2022 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
14.09.2022 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
30.11.2022 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)

Møteaktivitet 2021

17.03.2021 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
09.06.2021 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
15.09.2021 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
01.12.2021 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)r

Møteaktivitet 2020

02.12.2020 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
23.09.2020 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
10.06.2020 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
11.03.2020 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)

Møteaktivitet 2019

04.12.2019 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
18.09.2019 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
12.06.2019 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
13.03.2019 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)

Møteaktivitet 2018

05.12.2018 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
26.09.2018 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
07.06.2018 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
07.03.2018 Agenda (pdf) Saksunderlag (pdf) Møtereferat (pdf) Presentasjoner (pdf)
Fant du det du lette etter?