Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Om oss

Operativ samordningsutvalg for digital samhandling (SamUT)

SamUT er koordinerende bindeledd mellom forvaltningen på nasjonal nivå og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten, som skal bidra med samordning av operativt arbeid med behov og problemstillinger knyttet til digital samhandling innen e-helseområdet.

SamUT er en arena for identifisering og vurdering av behov eller problemstillinger knyttet til digital samhandling innen e-helseområdet, på tvers av virksomhetsnivå og mellom virksomheter innen samme nivå. SamUT skal gi innspill på operativt og taktisk nivå innen løsninger som benyttes til samhandlingsformål, og være pådriver for nasjonal innføring av funksjonalitet og løsninger innen digital samhandling. Med digital samhandling menes all bruk av digitale løsninger til å dele informasjon knyttet til pasientbehandling på tvers av virksomheter og organisasjonsnivå i helse- og omsorgssektoren. Dette kan for eksempel være nasjonale e-helseløsninger, komponenter i felles grunnmur, nasjonale komponenter i grunndataplattformen eller nasjonale løsninger for eller praktiske forhold knyttet til utveksling og deling av pasientinformasjon. SamUT eies og forvaltes av Norsk helsenett.

Kontaktinformasjon

Send e-post til

Mal for saksinnmelding

Mal for saksinnmelding

Mandat

Mandat for SamUT (mai 2022)

Møteaktivitet 2022

16.03.2022 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
08.06.2022 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
14.09.2022 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
30.11.2022 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner

Møteaktivitet 2021

17.03.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
09.06.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
15.09.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
01.12.2021 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner


Møteaktivitet 2020

02.12.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
23.09.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
10.06.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
11.03.2020 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner

Møteaktivitet 2019

04.12.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
18.09.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
12.06.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
13.03.2019 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner

Møteaktivitet 2018

05.12.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
26.09.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
07.06.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner
07.03.2018 Agenda Saksunderlag Møtereferat Presentasjoner