Hopp til hovedinnhold
NHN

Persontjenesten henter opplysninger fra Folkeregisteret, Kartverket samt Kontakt og reservasjonsregisteret (KRR).

Persontjenesten erstatter Personregisteret (PREG). Persontjenester henter kontinuerlig opplysninger fra flere kilder, og møter sektorens behov for oppdaterte personopplysninger.

Sammenlikning av opplysninger i Persontjenesten og Personregisteret (PREG).


Hvor henter Persontjenesten opplysninger fra?

  • Folkeregisteret: Personopplysninger som blant annet navn, personnummer, kjønn, statsborgerskap, bosted, sivilstand og pårørende. Har du hjemmel for taushetsbelagte opplysninger hentes også disse ut.

  • Kontakt og Reservasjonsregisteret: mobilnummer, e-postadresse, digital postkasse, språkvalg og eventuell reservasjon mot elektronisk kommunikasjon
  • Kartverket: Bydelsinformasjon for personer bosatt i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Andre integrasjoner vurderes fortløpende.


Flere opplysninger fra Folkeregisteret

Persontjenesten, sammenliknet med personregisteret, tilbyr en rekke tillegg fra Folkeregisteret:

  • Adresseinformasjon, som "delt bosted for barn" og "oppholdsadresse", "fortrolig" og "strengt fortrolig adresse".
  • Informasjon om vergemål
  • Tilrettelegger for ny personidentifikator (PID)ved at bl.a. fødselsdato og kjønn er skilt ut i egne felter.NB! Persontjenesten tilbyr bare administrativt kjønn fra FREG, det er ingen planer om å utvide med biologisk og sosialt kjønn.

Funksjoner

Oppdatering

Persontjenesten vil være et produkt i utvikling og ny funksjonalitet vil stadig komme til. Dette gjør at en jevnlig oppdatering av informasjonen man får fra Persontjenesten vil være en stor fordel. Det er da opp til systemleverandørene å oppdater sine systemer slik at dere kan få nytte av de nye informasjonselementene.

Det er viktig at dere som konsumenter av tjenesten følger med på hvilke funksjoner vi legger til Persontjenesten, og informerer deres systemleverandører dersom det kommer funksjonalitet dere har behov for.

Type oppdatering:

Minor Dette er versjoner som ikke har "breaking changes" dvs. at de ødelegger ikke logikken i den versjonen dere allerede bruker. Disse versjonene vil være f.eks. versjon 1.21. Man kan trygt oppdatere til disse versjonene uten at det ødelegger noe i den versjonen dere allerede har. Men dere vil da ikke få tilgang til den nye informasjonen vi har lagt til uten at systemleverandøren din har lagt disse nye feltene inn i sin løsning.
Major * Dette er versjoner som har endringer som vil påvirke og potensielt ødelegge bruken dersom du oppdaterer til denne versjonen uten at systemleverandøren har korrigert på sin side og du har ny versjon av applikasjonen/API'et.

* Ved større endringer (major) som krever en oppdatering hos din systemleverandør må du sørge for at dette utføres innen 6 måneder.

Fant du det du lette etter?