Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Dokumentasjon for kjernejournal

Kliniske fagsystemer med støtte for kjernejournal

Flere leverandører av kliniske fagsystemer (EPJ for fastleger, sykehus, pleie og omsorg, kurveløsning) har i dag integrasjon med kjernejournal.

Kjernejournal tilbys både som portalintegrasjon (integrert nettleser) og som tett integrasjon i kliniske fagsystem (datadeling via API).

Dersom du som helsepersonell har et av de kliniske fagsystemene listet i tabellen nedenfor, men allikevel ikke har kjernejournal tilgjengelig, henvend deg til lokal IT eller leverandør.

Leverandører av kliniske fagsystemer som ønsker å utvikle integrasjon med kjernejournal bes innhente informasjon omgodkjenningsprosess og kontaktadressefor integrasjon med nasjonale produkter. Mer informasjon om krav til kjernejournalintegrasjon (portal og/eller API), akseptansetester og integrasjonsguide er tilgjengeliggjort på"Kjernejournal - dokumentasjon".

Følgende kliniske fagsystemer har portalintegrasjon:

Leverandør System
DIPS DIPS Classic, DIPS Arena, DIPS Front
CERNER Doculive, Transmed
CSAM Health AMIS
CGM Journal, Allmenn, Spesialist, Legevakt, Helsestasjon, Vision
Hove System X
Infodoc Plenario
Meona Meona
Tieto Gerica
Aspit PsykBase, Physica
Metodika Skalpell
Fürst WebMed
PasientSky Hove Total
Visma Profil
Helseplattformen Epic

Følgende kliniske fagsystemer henter inn data fra kjernejournal (via API):

Leverandør System Datadeling (API)
Aidn Aidn Kritisk informasjon

Fant du det du lette etter?