Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Dokumentasjon for kjernejournal

Kliniske fagsystemer med støtte for kjernejournal

Flere leverandører av kliniske fagsystemer (EPJ for fastleger, sykehus, pleie og omsorg, kurveløsning) har i dag integrasjon med kjernejournal.

Dersom du som helsepersonell ikke har kjernejournal tilgjengelig i ditt kliniske fagsystem, henvend deg til lokal IT-støtte.

Kjernejournal tilbys både som en integrert nettleser (portalintegrasjon) og som API (tett integrasjon i ditt fagsystem). Henvend deg til din lokale IT-støtte for mer informasjon.

Leverandører av kliniske fagsystemer som ønsker å utvikle for integrasjon med kjernejournal bes innhente informasjon om godkjenningsprosess og kontaktadresse for integrasjon med nasjonale produkter.

Leverandører kan lese mer om krav til kjernejournalintegrasjon (portal og/eller API), akseptansetester og integrasjonsguide på følgende område:"Kjernejournal - dokumentasjon".

Følgende systemer er per i dag tilrettelagt for kjernejournal:

Leverandør System
DIPS DIPS Classic, DIPS Arena
CERNER Doculive, Transmed
CSAM Health AMIS
CGM Journal, Allmenn, Spesialist, Legevakt, Helsestasjon, Vision
Hove System X
Infodoc Plenario
Meona Meona
Tieto Gerica
Aspit PsykBase, Physica
Metodika Skalpell
Fürst WebMed
PasientSky Hove Total