Hopp til hovedinnhold
NHN

Kravet er teknisk dokumentasjon som sier noe om virksomhetens tekniske sikkerhetstiltak.

Dokumentasjonen skal inneholde nødvendig informasjon som kun berører Helsenettet, målgruppen og krav til sikkerhet som beskrevet i Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse og omsorgssektoren.

Stikkord vil for eksempel være: trafikkflyt, sikkerhetsbarrierer, applikasjoner, internett, Helsenettet, klienter, det tekniske miljøet som skal integrere mot Helsenettet

Det er viktig for Norsk helsenett å sikre at virksomheten som kobles til Helsenettet ikke utgjør noen trussel for de som allerede er der.

Her kan du laste ned vår mal, som du kan fylle ut og sende inn sammen med de andre kravene.