Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Arrangementer

Bli med på digitalt leverandørmøte 7. mars!

Vi i Norsk helsenett inviterer til åpne, digitale leverandørmøter fire ganger i året, der vi presenterer nyheter og åpner for spørsmål og dialog med dere. Møtene gjennomfører vi på Teams, og det er mulig å stille spørsmål i chat.

Årets første møte går av stabelen 7. mars kl. 12.00–14.00.

denne siden finner du oversikten over tidligere og kommende møter, samt muligheten for å melde deg på neste møte.

Påmelding

Du melder deg enkelt og anonymt på ved å laste ned kalenderhendelsen, åpne og godta møtet. Da har du Teams-lenken klar til møtet!

Program:

Kl. Tema
1200

Velkommen

1205

Hva er Norsk helsenetts rammevilkår for nasjonale e-helseløsninger og utprøving?

Odd Martin Solem
Rammevilkår for nasjonale tjenester og utprøvinger som Norsk helsenett jobber under.

1215

Oppfølging aksjoner fra Leverandørdag 26.01.24

Anne Halvorsen
Oppsummering av innspill og forslag fra leverandørene på leverandørdagen, og oppfølging av dette etter samlingen.

1225

Leveranseplan 2024

Ronny Holten Olsen
Orientering om Leveranseplan for 2024 fra Norsk helsenett. Hva er viktig nå?

1240

Pilotering av nye informasjonstjenester

Øyvind Kvennås
Norsk helsenett etablerer nye informasjonstjenester som skal komme helsepersonell og innbyggere til gode, og vi trenger hjelp fra journalleverandører for at helsepersonell skal kunne ta i bruk disse nye tjenestene. Dette gjelder primært pasientens journaldokumenter, pasientens prøvesvar, kritisk informasjon, pasientens måledata og helsekort for gravide. Norsk helsenett vil orientere om status på disse tjenestene, og vi vil invitere til samarbeid med journalleverandørene.

1300

Pause

1310

Nytt fra HelseID

Ragnhild Varmedal
HelseID Selvbetjening har blitt ny, og gjør hverdagen enklere både for leverandører og deres kunder.

1320

NHN avvikler støtte til gamle nettlesere

Kristin Rønneberg og Ragnhild Varmedal
Gamle nettlesere er et sikkerhetsproblem, og Norsk helsenett ønsker derfor å avvikle støtte for disse. Hvilke nettlesere gjelder det, og hvilke konsekvenser får det?

1330

Status Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Mari Dale Slørstad og Hans Christian Alnæs
Generell status og gjennomgang av prioriteringer for 2024

1340

Forskrivningsmodulen avvikles(FM)

Frode Stette
Status for Forskrivningsmodulen (FM) og planen for avvikling (end of life).

1350

EDI 2.0

Martin Svedal Bergquist
Oppdatering på arbeidet som foregår rundt EDI 2.0 og utprøvingen som er i gang. I tillegg informeres det om endring av forvaltning av visningsfiler, oppfølging av brukte krypteringsalgoritmer i sektoren og avvikling av filoverføringstjenesten FOT.

1400 Slutt