Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Arrangementer

Norsk helsenett og leverandørmarkedet – hvordan lykkes sammen?

Hvordan kan vi bidra sammen til at helsesektoren raskest mulig tar i bruk e-helseløsninger som kan avlaste helsepersonell?

For å lykkes sammen er det viktig at vi forstår leverandørmarkedet og kan tilrettelegge på best mulig måte. Vi inviterer til leverandørdag hos Norsk helsenett i Oslo, 26. januar 2024.

Tema for leverandørdagen:

  • Hvordan lykkes med involvering av leverandørmarkedet tidlig i tjenesteutvikling?
  • Hvordan lykkes med utprøving av tjenester sammen med leverandørmarkedet?

Arrangementet er kostnadsfritt.

Portrettbilde av Odd Martin Solem, divisjonsdirektør i Norsk helsenett
- Hensikten er at vi skal forstå bedre hva som er viktig for leverandørene, knyttet til tidlig involvering og utprøving. Hva kan vi i NHN gjøre fra vårt ståsted for å tilrettelegge bedre? Leverandørene pitcher det de er opptatt av, sier divisjonsdirektør i Norsk helsenett, Odd Martin Solem.

Foreløpig program for leverandørdag 26.1 kl 09.00 – 13.00:

08.30–09.00 Mingling og registrering
09.00-09.10 Velkommen
09.10–09.30 Hva er Norsk helsenetts rammevilkår for nasjonale e-helseløsninger og utprøving? Hva er rammevilkårene vi jobber under i forhold til nasjonale tjenester og utprøvinger? Ved Odd Martin Solem, Direktør Divisjon helsepersonell, Norsk helsenett
09.30–09.45 Leverandørene setter agenda - kort introduksjon til Open Space
09.45–11.00 Open Space
11.00–11.15 Pause
11.15–12.40 Open Space
12.45–13.00 Oppsummering og veien videre

Møtet legger opp til metoden Open Space (mer om metoden : Open Space | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no). Open Space er en demokratisk metode, der deltakerne selv tar opp de temaene de mener det er mest interessant og aktuelt å diskutere. Det er dessverre ikke mulig å delta digitalt på Open Space.

Send dine innspill allerede nå

Vi ønsker kontinuerlig dialog og tett samarbeid med leverandørmarkedet. Derfor har vi skapt en møteplass hvor du som leverandør får en sentral rolle. Det skal være lav terskel for å komme med ideèr og ta kontakt med oss for å få hjelp til stort og smått.

Har du forslag allerede nå til hva din virksomhet vil ta opp på leverandørdagen. Send dine forslag til oss på epost:

Meld deg på

Meld deg på her: (lager en e-post du bare må sende for å melde deg på)

NB: Det er begrenset antall plasser!