Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Arrangementer

Bli med på digitalt leverandørmøte 7. desember!

Enklere fra test til prod med HelseID, utrulling av SyntPop og info om testuniverset, status på sikkerheten i helsesektoren og hvordan helsepersonell skal kunne begrense eller utvide tilgangen til pasientens prøvesvar? Dette og mye mer i årets siste leverandørmøte fra Norsk helsenett!

Vi i Norsk helsenett inviterer til åpne, digitale leverandørmøter fire ganger i året, der vi presenterer nyheter og åpner for spørsmål og dialog med dere. Møtene gjennomfører vi på Teams, og det er mulig å stille spørsmål i chat.

Årets siste møte går av stabelen 7. desember kl 12.00–14.40.

denne siden finner du oversikten over tidligere og kommende møter, samt muligheten for å melde deg på neste møte.

Påmelding

Du melder deg enkelt og anonymt på ved å laste ned kalenderhendelsen, åpne og godta møtet. Da har du Teams-lenken klar til møtet!

Agenda

Kl Tema Tid

1200

Velkommen

5 min
1205

Prioriteringer fra NHN som nasjonal tjenesteleverandør

Øyvind Kvennås
Norsk helsenett tilgjengeliggjør en rekke nye informasjonstjenester som skal gi helsepersonell bedre datagrunnlag for behandling av pasienter. I tillegg skal disse informasjonstjenestene også være tilgjengelig for pasienten selv. Blant disse informasjonstjenestene er sentral forskrivningsmodul, pasientens journaldokumenter, pasientens prøvesvar, pasientens måledata og kritisk informasjon. Norsk helsenett har en «API first» strategi - en gyllen mulighet for leverandører.

15 min
1220

Tidlig involvering av leverandørmarkedet

Ronny Holten Olsen
NHN ønsker tidlig involvering og tettere samarbeid med leverandører gjennom hele utviklingsløpene. Dette ser vi som en forutsetning for å raskere svare ut helsesektorens behov. Det jobbes med å skissere og forankre leveranser for 2024, og trenger i den forbindelse virksomheter og leverandører som ønsker å delta og forplikte seg i tidlig-fasen.

15 min
1235

Tillitsrammeverket - hva og hvorfor?

Kristin Lyng

15 min
1250

Pasientens prøvesvar – viktigheten av å integrere EPJ med API beskrevet på NHN Utviklerportal.

Svein Olav Olden/Fredrik Høie Jordet
Når pasientens prøvesvar får formål helsehjelp (en gang i 2024), vil mange svarrapporter gjøres tilgjengelig for innbyggere i Helsenorge uten utsettelse, mens andre svarrapporter vil utsettes i f.eks. 10 dager, basert på en nasjonal veileder for utsatt innsyn. Dette vil være en systemgenerert utsettelse, med mulighet for overstyring av helsepersonell som kjenner innbygger som pasienten best. Hvordan skal helsepersonell kunne begrense innsynet for innbygger ytterligere? Eller hvordan tilgjengeliggjøre prøvesvar som ikke er tilgjengelig for pasienten?

15 min
1305

Sentral forskrivningsmodul

Status fra Sentral forskrivningsmodul (SFM) - Hva har SFM levert i 2023 og hva blir viktig i 2024?

15 min
1325

Pause

10 min
1335

Bedre kommunikasjon med krystallklart språk. Så lett- og så vanskelig!

Elisabeth Aas

10 min
1345

Persontjenesten erstatter Personregister

Wenche Aarland

10 min
1355

Sikkerhet i helsesektoren

Gunnar Johansen
Hvordan er det med sikkerheten i helsesektoren? HelseCERTs oppdrag er å bidra til å gjøre helsesektoren så sikker som mulig.

10 min
1405

Testuniverset – hva er det?

Per Morten Rummelhoff
Hvilke muligheter og verdi testuniverset kan gi sektoren i å legge til rette for utvikling, testing, innovasjon og forskning.

25 min
1430

SyntPop – syntetiske, berikede testpersoner (pasient/helsepersonell)

Cecilie Fossli
SyntPop rulles nå ut til hele sektoren vha HelseID for å kunne tas i bruk og tilføre verdi til alle konsumenter av tjenesten.

10 min
1440

Slutt

"Tillitsrammeverket - hva og hvorfor" erstatter "Fra test til prod med HelseID - enda enklere"
"Bruk av feltet sted/funksjon knyttet opp mot tjenestebasert adressering i Adresseregisteret" utgår.