Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Deler erfaringer etter vellykket bruk av kunstig intelligens i brukertesting

Nylig samlet DigiUng ulike aktører innen offentlig sektor for å dele erfaringer, innsikt og gode eksempler knyttet til bruk av kunstig intelligens (KI). Norsk helsenett delte erfaringer med KI-drevet brukertesting som har ført til dypere innsikt og en mer effektiv prosesshåndtering.

Workshopen hadde som mål å fremme samarbeid, innovasjon og kunnskapsdeling i offentlig sektor. Norsk helsenett presenterte våre gode erfaringer å benytte kunstig intelligens i brukertesting. Et prosjekt som har ført til dypere innsikt, gitt nye muligheter for omfattende analyser og en mer effektiv arbeidsprosess.

Annike Høysæter Asserson.jpg
- Det å dele erfaringer og gode eksempler på bruk av KI i offentlig sektor bidrar både til å identifisere nye muligheter, men også felles utfordringer, sier Annike Høysæter Asserson, seksjonsleder i Norsk helsenett.

Sikrer kvaliteten på Helsenorge gjennom brukertesting

Vi arbeider kontinuerlig med å sikre kvalitet på innholdet på Helsenorge, og å stadig utbedre selve tjenesten.

- Det vi ser på er ting som brukervennlighet, engasjement, brukertilfredshet, identifisering av problemområder, evaluering av funksjonalitet, og muligheter for personalisering, forklarer Gaganmeet Singh Dhir.

De siste månedene har han jobbet med å implementere KI for både transkripsjon av brukertestvideoer og kvalitativ analyse av intervjuer. Så langt har prosjektet brukt KI for å analysere intervjuer med:

  • foreldre med syke barn
  • ungdommer
  • samisktalende brukere
  • brukere med syn og/eller hørsel nedsettelse

Tidsbesparende, nøyaktig og nye muligheter for analyse

Ved å benytte KI blir alle intervjuer anonymisert og gjort tilgjengelig i en intern applikasjon. Deretter kan testere stille spørsmål til en chatbot for å analysere intervjuene ut fra den vinklingen de ønsker, eller problemstillingen de vil å se nærmere på.

Fram til nå har man manuelt transkribert og analysert intervjuene, en prosess som var både tid- og ressurskrevende. Ved å bruk av kunstig intelligens i denne prosessen ser vi flere gevinster:

  • Spart massevis av tid og ressurser: Automatisering av transkripsjonsprosessen har drastisk redusert tidsbruken.
  • Økt nøyaktigheten av transkripsjonene: KI-teknologi sikrer høyere presisjon enn manuell transkripsjon.
  • Muliggjort raskere og mer effektiv analyse av intervjuene: En chatbot gir testere mulighet til å analysere data på en fleksibel og effektiv måte.
Gaganmeet Singh Dhir.png
- Ved å benytte KI i denne prosessen sparer vi både tid og ressurser. I tillegg gir det dypere innsikt i tilbakemeldingene fra brukere, sier Gaganmeet Singh Dhir, seniorrådgiver i Norsk helsenett.

Gaganmeet Singh Dhir har samarbeidet tett med kollega Camilla Gangsaas Sogn-Lunden i prosjektet. Han understreker at suksessen har vært mulig takket være den friheten og støtten han har fått fra sin leder, Annike Høysæter Asserson.

Initiativ til inspirasjon

Dette spennende initiativet er bare begynnelsen. Seksjon for utforskning jobber nå videre med å se hvordan KI kan benyttes også i andre prosesser.

- Jeg håper dette inspirerer andre til å utforske mulighetene med KI. Det finnes nok mange flere eksempler på prosesser hvor KI kan benyttes ikke bare for å effektivisere arbeidet vårt, men også gjøre hverdagen enklere og morsommere, avslutter Singh Dhir.