Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Helsenorge

Digitale helsetjenester i et felles økosystem

Helsenorge inngår i et økosystem med andre løsninger i sektoren. Her beskriver vi Helsenorges rolle som tilrettelegger gjennom å tilby en plattform med fellesfunksjoner som øvrige aktører kan ta i bruk.

Bli en del av økosystemet Helsenorge.png
Illustrasjon av Helsenorge økosystem

Helsenorge som tilrettelegger

Helsenorge bidrar til at innbyggerne møter en helhetlig, koordinert og sammenhengende offentlig helse- og omsorgstjeneste. Gjennom årene er det utviklet et samspill med en rekke systemløsninger i helsesektoren, ved ulike integrasjonsmekanismer. Dette gjør at innbyggerne får ett sted å forholde seg til, på tvers av ulike helseforetak og aktører. Innbyggerne opplever at oppgaver kan gjennomføres på Helsenorge, selv om dataene ligger lagret andre steder. Eksempler er timeadministrasjon og journalinnsyn. Ved sømløse uthopp opplever innbyggeren en sammenhengende tjeneste på tvers av flere systemløsninger, siden innloggingen og eventuelt representasjonsforhold videreføres (foreldre, fullmektige), og man kommer direkte dit man skal uten ekstra navigasjon. Eksempler er uthopp til videosamtale eller skjemautfylling i ekstern løsning. Helsenorge tilbyr standard grensesnitt for slike uthopp.

I framtiden vil kvalitetssikrede digitale verktøy og applikasjoner bli en stadig viktigere del av det offentlige helsetilbudet, blant annet gjennom å utnytte potensialet som ligger i helsenæringen. Helseverktøyene vil bidra til forebygging, aktiv deltakelse og helhetlig oppfølging fra helsetjenesten. Helsenorge viser fram og formidler godkjente helseverktøy fra helsetjenesten til innbyggerne som en del av de digitale innbyggertjenestene. I tillegg vil Helsenorge innta en aktiv rolle som tilrettelegger og plattform for dette økosystemet med helseverktøy, slik at leverandørene får en effektiv formidlingskanal og kan ta i bruk nyttige fellesfunksjoner.

I dag kan et eksternt verktøy bruke et Helsenorge-grensesnitt for å gi innbyggere informasjon om og tilgang til verktøyet. Verktøyene kan bruke Helsenorge-innloggingen for å autentisere brukere og bruke Helsenorge-grensesnitt for å innhente brukerens samtykke til å utveksle data med Helsenorge. Dermed kan en innbygger få verktøy tilsendt og bruke det i et behandlingsforløp, uten å måtte huske på lenker eller opprette nye brukerprofiler for dette. Og verktøyet trenger ikke innhente opplysninger på nytt, dersom de allerede er tilgjengelig på Helsenorge. Det samme gjelder for selvhjelpsverktøy som innbyggeren tar i bruk på egen hånd. – Det ligger i målbildet at Helsenorge også skal tilby sikker og lovlig datalagring for helseverktøyene, og tilsvarende for sensorer/måleenheter. Foreløpig er dette kun mulig for verktøy som ønsker å lagre innhold i et dokumentformat.

Teknisk tilrettelegging og et leverandørmarked som lager spesialiserte enkeltverktøy for innbyggere og behandlere, er ikke tilstrekkelig for å skape et levende økosystem av helseverktøy som er i aktiv bruk i helsetjenesten. Myndigheter og andre vil kunne bidra som premissgivere og pådrivere. Og mens Helsenorge ivaretar en felles formidlingskanal mot innbyggerne, vil andre kunne ivareta løsninger som støtter helsepersonell i trygg og effektiv formidling og bruk av slike verktøy.

Verktøykatalogen

Verktøykatalogen på Helsenorge inneholder godkjente verktøy som kan brukes i den offentlige helsetjenesten i Norge. Innbyggere er sluttbrukere av verktøyene, eventuelt i samspill med sine behandlere. Formålet med verktøyene kan være læring og mestring, kartlegging gjennom egenregistreringer og målinger, eller bruk i et behandlingsopplegg.

For at et verktøy skal bli godkjent og registrert i Verktøykatalogen, må det gjennom en grundig sjekk slik at brukerne kan stole på at verktøyet har god helsefaglig nytte og kvalitet, og at personlige opplysninger blir tilfredsstillende håndtert. I tillegg er det noen juridiske, merkantile og tekniske krav. For eksempel kan verktøyet ikke inneholde reklame for varer eller tjenester, og det kan ikke ta betalt for bruk. - Det er flere krav for verktøy som har innlogging og lagrer data, enn for enklere verktøy.

Når et verktøy er registrert i Verktøykatalogen, vil innbyggerne kunne se det på Helsenorge, og helsepersonell kan sende ut verktøyet til innbyggeren via Verktøyformidleren. Hvis du har et verktøy du ønsker registrert på Helsenorge, kan du ta kontakt med Norsk helsenett og bli ledet gjennom den videre prosessen. Merk at bestillingen må komme fra en offentlig helseaktør eller privat aktør med offentlig avtale. Inntil videre må verktøyleverandører knytte seg til og samarbeide med slike aktører.

Spørsmål og svar

Fant du det du lette etter?