Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Adresseregisteret

Registrere kommuner i AR

Hovedprinsippene for registrering i AR for en kommuner er basert på tjenestebasert adressering.

Prinsippet er en tjeneste pr helsetjeneste/fagsystem. Kommunene har flere EPJ-system som benyttes for de forskjellige helsetjenestene.

Merk at følgende tjenestetyper kun kan være registrert en gang under kommunen: Sykepleietjeneste, saksbehandlertjeneste og legetjeneste.

Kommunene kan ha samarbeid om en eller flere tjenester gjennom interkommunalt samarbeid (feltet dekningsområde i AR). Det er utstrakt bruk av feltet sted/funksjon på kommunikasjonsparter.

Eksempel: Kommunen har flere fysioterapitjenester og skiller disse ved å beskrive helsehjelpsområdet i feltet sted/funksjon. Kommunen har i tillegg en interkommunal tjeneste, legevakt. De benytter feltet dekningsområde til å vise hvilke(n) kommune(r) de samarbeider med tjenesten om, tjenesten vises som «interkommunal». Utover dette har kommunen ofte tjenester som vises nedenfor.

Registrering kommuner i AR.PNG

Fant du det du lette etter?