Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Adresseregisteret

Registrere fastleger i AR

For at fastleger skal kunne oppfylle det ansvar som følger av fastlegeforskriften, er det nødvendig at fastleger kan registrere seg som personlige kommunikasjonsparter tilknyttet sin virksomhet.

  • En fastleges personlige kommunikasjonspart er å betrakte som en tjenesteadresse.
  • Hvert fastlegekontor skal registrere inn alle fastleger tilsatt ved kontoret.
  • Dersom fastlegekontoret har ubesatte hjemler skal kommunikasjonsparten Fastlege, liste uten fast lege benyttes. Kun en kommunikasjonspart per kontor.
  • Dersom en eller flere fastleger benytter vikarer, så kan denne vikaren registreres dersom vikaren er oppført i fastlegeregisteret.
  • Dersom fastlegekontoret også tilbyr andre tjenester (f.eks. jordmor, fysioterapi osv.) så skal de aktuelle tjenestene registreres, ikke personlige kommunikasjonsparter.

Når fastlegen/vikaren slutter som fastlege/vikar ved fastlegekontoret skal kommunikasjonsparten til fastlegen/vikaren deaktiveres.

Eksempel: Ved Fastlegekontoret jobber det tofastleger. Sofie Hansen og Van Testdal. Disse føres opp som kommunikasjonsparter (person):

Fastlegekontoret_1_Registrering fastleger i AR.PNG

Eksempel: Ved Fastlegekontoret jobber det tofastleger. Sofie Hansen og Van Testdal. Disse føres opp som kommunikasjonsparter (person). I tillegg har Fastlegekontoret en ubesatt fastlegehjemmel, derfor skal det også føres opp en kommunikasjonspart for Fastlege, liste uten fast lege (tjeneste). Merk at denne tjenesten kun skal føres opp kun en gang, uavhengig av om det er flere ubesatte hjemler:

Fastlegekontoret_2_Registrering fastleger i AR.PNG

Eksempel: Ved Fastlegekontoret jobber det tofastleger. Sofie Hansen og Van Testdal. Disse føres opp som kommunikasjonsparter (person). Sofie Hansen har tidvis vikar og det er Anlaug Test Mustad som vikarierer. Fastlegekontoret kan derfor velge å føre opp Anlaug Test Mustad som kommunikasjonspart (person) i den vikarierende perioden:

Fastlegekontoret_3_Registrering fastleger i AR.PNG

Eksempel: Ved Fastlegekontoret jobber det 2 fastleger. Sofie Hansen og Van Testdal. Disse føres opp som kommunikasjonsparter (person). I tillegg har Fastlegekontoret en ubesatt fastlegehjemmel, derfor skal det også føres opp en kommunikasjonspart for Fastlege, liste uten fast lege (tjeneste). Merk at denne tjenesten kun skal føres opp kun en gang, uavhengig av om det er flere ubesatte hjemler. Fastlegekontoret tilbyr også fysioterapi og jordmor, disse føres opp som egne kommunikasjonsparter (tjeneste):

Fastlegekontoret_4_Registrering fastleger i AR.PNGFant du det du lette etter?