Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Adresseregisteret

Adresseregisteret (AR) er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren.

Koronasituasjonen

Mange kommuner oppretter egne beredskapskontor/sentraliserte prøvetakingsteam/prøvetakingspoliklinikker i forbindelse med Covid-19. Les mer om retningslinjer for hvordan nye enhetene skal føres opp i Adresseregisteret for å kunne motta prøvesvar elektronisk.

Nasjonalt register

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser.

For å sikre at all kommunikasjon (både elektronisk og postforsendelser) kommer fram er det viktig at Adresseregisteret inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Alle enheter er selv ansvarlige for at egne opplysninger er korrekt registrert. Formålet med ett felles adresseregister er enklere vedlikehold og mindre sannsynlighet for at gale opplysninger er registrert.

Retningslinjer for kommuner og private virksomheter

Andre veiledere

Merknad05.11.2018:

Det pågår et arbeid for å oppdatere de følgende dokumentene Adresseregisteret.

  • Adresseregisteret Krav og veiledning til Adresseregisteret for spesialisthelsetjenesten (PDF)
  • Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid (PDF)
  • Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for fastleger (PDF)

Norsk Helsenetts kundesenter

Kontakt oss dersom du har behov for brukernavn og passord til innlogging, eller annen bistand.