Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Grunndata

Adresseregisteret

Adresseregisteret (AR) er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren.

Koronasituasjonen

Mange kommuner oppretter egne beredskapskontor/sentraliserte prøvetakingsteam/prøvetakingspoliklinikker i forbindelse med Covid-19. Les mer om retningslinjer for hvordan nye enhetene skal føres opp i Adresseregisteret for å kunne motta prøvesvar elektronisk.

Nasjonalt register

Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk og per post innenfor helse- og omsorgssektoren. Adresseregisteret inneholder informasjon som er egnet til å identifisere og adressere helsesektorens ulike mottakere og avsendere. Dette gjelder både ved utveksling av elektroniske meldinger og postforsendelser.

For å sikre at all kommunikasjon (både elektronisk og postforsendelser) kommer fram er det viktig at Adresseregisteret inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Alle enheter er selv ansvarlige for at egne opplysninger er korrekt registrert. Formålet med ett felles adresseregister er enklere vedlikehold og mindre sannsynlighet for at gale opplysninger er registrert.

Gå til Adresseregisteret(Lenken er kun tilgjengelig fra Helsenettet)

Norsk Helsenetts kundesenter

Kontakt oss dersom du har behov for hjelp

Veiledning for registrering i AR