Hopp til hovedinnhold
NHN

For å bli medlem i Helsenettet må virksomheten akseptere medlemsvilkår, databehandleravtale og kundeavtale.

Alle virksomheter med eget organisasjonsnummer må ha eget medlemskap. Kun daglig leder eller annen person med signaturrett for virksomheten kan inngå et medlemskap og akseptere avtaler.

Medlemsvilkår

Vilkår for medlemskap er like for alle medlemmer av Helsenettet, og omfatter blant annet plikt til å følge Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Last ned vilkår for medlemskap i Helsenettet

Databehandleravtale

Transport av opplysninger i Helsenettet regnes som "behandling" av personopplysninger etter personvernregelverket. Medlemmet er dataansvarlig for denne behandlingen, og Norsk helsenett er databehandler. Databehandleravtalen regulerer hvordan Norsk helsenett skal behandle personopplysninger på vegne av medlemmet.

Last ned databehandleravtale

Kundeavtale

Kundeavtalen regulerer medlemmets og Norsk helsenetts rettigheter og plikter som kunde og leverandør av nettet og tilhørende tjenester.

Last ned kundeavtale

Pris

Medlemsavgiften er 1 633 kr pr md, og faktureres forskuddsvis per kvartal. I tillegg kan det komme kostnader for Helsenettforbindelse.

Justert prismodell fra 2025

Norsk helsenett har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet et forslag om justert prismodell for Helsenettet inkludert grunndata og helseID for øvrige aktører.

Med øvrige aktører mener vi alle helsevirksomheter utover kommuner og regionale helseforetak, herunder ligger både private, de med offentlig driftsavtale og fylkeskommuner.

I 2023 anbefalte vi en kostnadsfordelingsnøkkel basert på ansvar mellom de tre hovedsegmentene kommune, RHF og øvrige aktører. Fra og med 2024 dekker hvert segment 1/3 av kostnadene for Helsenettet inkl. grunndata og helseID. Norsk helsenett anbefalte i 2023 en omfordelende prismodell for øvrige aktører som det ikke var tid til å utvikle og effektuere for 2024. Norsk helsenett har nå utviklet en omfordelende prismodell for 2025.

Prismodellen er per dags dato kun en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er HOD som tar endelig beslutning om prismodell etter en høringsrunde høsten 2024.

Les mer og se den anbefalte prismodellen her.

Fant du det du lette etter?