Gå til hovedinnhold

Anbefalte sikkerhetstiltak

Pasientsikkerheten blir i økende grad avhengig av IKT-sikkerhet. Digitale angrep kan forårsake nedetid på kritiske systemer. De største eksterne truslene er tjenestenektangrep fra internett og løsepengevirus som krypterer store filområder.

  • Oppgrader program- og maskinvare for å ta i bruk ny sikkerhetsfunksjonalitet og lukke sikkerhetshull.
  • Beskytt administratorkontoer. Unngå at brukere har administratorrettigheter.
  • lnnfør applikasjonshvitelisting. Det hindrer kjøring av uautorisert programvare.
  • Beskytt e-post-domener med DMARC, som blokkerer uautorisert e-post og hindrer misbruk av domene.
  • lnnfør to-faktor-autentisering for tjenester tilgjengelig på internett.
  • Gjennomfør sårbarhetsskanning for å oppdage sårbare maskiner i eget nettverk.
  • Jobb aktivt med å forbedre sikkerhetskulturen i virksomheten.