Hopp til hovedinnhold
NHN

HelseCERT er helse- og omsorgssektorens nasjonale senter for cybersikkerhet. Vår oppgave er å øke sektorens evne til å oppdage, forebygge og håndtere alvorlige cyberangrep. HelseCERT skal spre kunnskap om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer og kontinuerlig monitorere trafikken i Helsenettet.

Kort sagt: HelseCERT skal bidra til å gjøre helsesektoren så sikker som mulig.

HelseCERT ble opprettet i 2011 og er sektorvis responsmiljø(SRM) for helsesektoren. HelseCERT begynte med 3 ansatte, men har siden vokst til 18 ansatte med spisskompetanse innen operativ cybersikkerhet. HelseCERT er lokalisert i Trondheim. Vi fokuserer på cybersikkerhet hvor cyber er definert som alle funksjoner som er sårbare via IKT. Illustrert i figur 1.


Figur 1: Definisjon av informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. Fra direktoratet for e-helse: IE-1064 Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - vurdering av behov og innretning
Figur 1: Definisjon av informasjonssikkerhet og cybersikkerhet. Fra direktoratet for e-helse: IE-1064 Strategi for digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren - vurdering av behov og innretning

Vi holder til i Abels hus. Trondheim.
Bilde som viser Abels hus

Vi fokuserer på de områdene hvor vi, som et lite miljø i en stor sektor, kan gjøre størst mulig nytte. Blant annet har vi bygget tjenester som skalerer best mulig slik at vi kan levere de til mange mottakere. Vi tilbyr de fleste tjenestene gjennom Nasjonalt beskyttelsesprogram (NBP) som er et gratis program som alle virksomheter i norsk helsesektor kan delta i.
Tjenester i NBP inkluderer blant annet informasjonsdeling, forebygging, rådgivning, hendelseshåndtering, sårbarhetsskanning og inntrengingstesting.

Ta kontakt på post@helsecert.no for å melde inn din virksomhet.