Hopp til hovedinnhold
NHN

Vi knytter Helse-Norge sammen

Utvikling, forvaltning, innføring og drift av nasjonale e-helseløsninger.

 • Helsenorge

  Helsenorge er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Norsk helsenett har ansvar for drift og utvikling av nettstedet.

 • E-resept

  E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon.

 • Kjernejournal

  Kjernejournal er en digital løsning for deling av pasientenes helseopplysninger på tvers av virksomheter og nivåer i helsevesenet.

 • Innføring av e-helseløsninger

  Oversikt over tjenester som blir tilgjengelig for helsepersonell via kjernejournal, meldingsutveksling og Helsenorge.

 • I arbeidet med å forbedre tjenester og utvikle løsninger i tråd med nasjonale standarder vil vi gjerne høre hvordan vi kan gjøre arbeidshverdagen din enklere.

Jobb hos oss

Jobb med ny teknologi og drift, utvikling og forvaltning av store nasjonale tjenester.

Nytt fra Norsk helsenett