Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Utprøving av Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre oppdaterte, relevante legemiddellister for alle pasienter til alt behandlende helsepersonell i Norge, uavhengig av tilhørighet. Utprøvingsprosjektet i Bergen er nå avsluttet, men innføringen av PLL fortsetter.

Etter at utprøvingen i Bergen ble avsluttet ved utgangen av mars 2024 er det aktørene i helseregionen som tar over ansvaret for videre utprøving og innføring i sin region med de aktiviteter dette innebærer.

Helsedirektoratet viderefører møteserien og samarbeidsgruppen "PLL i praksis" nasjonalt. Den regionale gruppen for PLL i praksis foreslås videreført, hvor direktoratet vil bistå med videreføring i en overgangsperiode før overlevering til regionen. Helse Nord RHF planlegger også utprøving av PLL sammen med utvalgte kommuner mot slutten av 2024.

Helsedirektoratets rolle i videre utprøving og innføring innebærer støtte og veiledning til aktørene, samt samle og dele erfaringer på tvers av regionene. Norsk helsenetts hovedansvar er å sikre utprøving, og støtte innføring, av nasjonale tekniske komponenter som muliggjør PLL.

Kompensasjon til fastlegene for opprettelse av PLL videreføres, og tilskuddsordningen til kommuner gir støtte til sentrale roller i videre utprøving og innføring av PLL.

Informasjon om PLL vil publiseres på Helsedirektoratet sine nettsider, inntil videre finnes informasjon på ehelse.no. Informasjon om utprøvingen vil også være tilgjengelig på disse sidene, fram til informasjonen overføres til Helsedirektoratets nettsider.

Om du ønsker mer informasjon om Sentral Forskrivningsmodul, se NHNs informasjonssider.