Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Utprøving av Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) skal tilgjengeliggjøre oppdaterte, relevante legemiddellister for alle pasienter til alt behandlende helsepersonell i Norge, uavhengig av tilhørighet.

Utprøvingen i Bergens-området vil ha en gradvis deltakelse fra fastleger, avtalespesialister, sykehusene Haukeland universitetssjukehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus, samt hjemmetjenesten og sykehjem i Bergen kommune. Utprøvingen skal forberede nasjonal bredding av Pasientens legemiddelliste.