Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om tjenestebuss og oppsett og administrering av køer.

Tjenestebussen for helsesektoren benyttes typisk for små meldinger som skal sendes raskt og den viktigste bruken er for meldinger til/fra helsenorge.no. Tjenestebussen støtter både synkron og asynkron meldingsutveksling, samt publish/subscribe-tjenester for distribusjon av oppdateringer.

Tjenestebuss er basert på protokollen AMQP og lar aktører sende og motta meldinger til og fra spesifikke køer. Alle som knytter seg til helsenettet har mulighet til å benytte tjenestebuss. Tjenestebussen benyttes primært for meldingsutveksling mellom ulike fagsystemer og helsenorge.no for at pasient skal kunne kommunisere med behandler. Helsenorge.no stiller ytterligere krav til bruken av tjenestebussen.

Tjenestebussen kan benyttes for å abonnere på endringer i grunndata i Norsk helsenett og den brukes også for andre avgrensede utvekslingsoppgaver mellom aktører.

Det er ikke ønskelig at NHNs tjenestebuss brukes for interne behov for meldingsutveksling i eget system/organisasjon.

Dersom du ønsker å ta i bruk NHNs tjenestebuss, ta kontakt med med informasjon om ditt behov.


Vi ønsker dialog med nye aktører som tar i bruk tjenestebussen.


Oppsett av tjenestebuss

Ved oppsett av tjenestebuss for bruk med helsenorge, settes virksomheten og de aktuelle underliggende tjenester opp med egne køer, som brukes for meldinger til denne aktøren. Disse køene brukes til innkommende helsenorge-meldinger, men kan også brukes for andre meldinger til den samme aktøren. Oppsett av slike køer skjer ved å bruke admin mulighetene i Adresseregisteret for den enkelte virksomhet.


Informasjon om oppsett for meldingsutveksling med Helsenorge finner du her:


Det er viktig å merke seg at bruk av tjenestebuss mot Helsenorge forutsetter at Helsenorges avtale er signert og avklart i forkant av oppstart.


Oppsett og administrering av ordinære køer

I adresseregisteret finner du en egen side der virksomhetene selv kan administrere sin bruk av køer på tjenestebussen. Her kan du velge hvilke av virksomhetens tjenester som skal ha køer og hva slags køer som skal benyttes.


Fant du det du lette etter?