Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om tjenestebuss, oppsett og administrering av køer og om migrering fra servicebus.

Tjenestebussen for helsesektoren benyttes typisk for små meldinger som skal sendes raskt og den viktigste bruken er for meldinger til/fra helsenorge.no. Tjenestebussen støtter både synkron og asynkron meldingsutveksling, samt publish/subscribe-tjenester for distribusjon av oppdateringer.

Tjenestebuss er basert på protokollen AMQP og lar aktører sende og motta meldinger til og fra spesifikke køer. Alle som knytter seg til helsenettet har mulighet til å benytte tjenestebuss. Tjenestebussen benyttes primært for meldingsutveksling mellom ulike fagsystemer og helsenorge.no for at pasient skal kunne kommunisere med behandler. Helsenorge.no stiller ytterligere krav til bruken av tjenestebussen.

Tjenestebussen kan benyttes for å abonnere på endringer i grunndata i Norsk helsenett og den brukes også for andre avgrensede utvekslingsoppgaver mellom aktører.

Oppsett av tjenestebuss

Ved oppsett av tjenestebuss for bruk med helsenorge, settes virksomheten og de aktuelle underliggende tjenester opp med egne køer, som brukes for meldinger til denne aktøren. Disse køene brukes til innkommende helsenorge-meldinger, men kan også brukes for andre meldinger til den samme aktøren. Oppsett av slike køer skjer ved å bruke admin mulighetene i Adresseregisteret for den enkelte virksomhet.

Det er også mulig å abonnere på oppdateringer fra ulike grunndataregistre som adresseregisteret (AR), helsepersonellregisteret (HPR) m.fl. Oppdateringene publiseres da som hendelser på egne køer for hver abonnent. Abonnement på slike tjenester settes opp gjennom manuelle prosesser.

Oppsett og administrering av ordinære køer

I adresseregisteret finner du en egen side der virksomhetene selv kan administrere sin bruk av køer på tjenestebussen. Her kan du velge hvilke av virksomhetens tjenester som skal ha køer og hva slags køer som skal benyttes.

Oppsett og administrering av hendelseskøer

Det finnes flere registre i grunndata som publiserer meldinger ved bestemte hendelser i systemet, eksempelvis endringer i oppføringer. Blant annet gjelder dette adresseregisteret (AR), helsepersonellregisteret (HPR), legestillingsregisteret (LSR) og register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH).

Får å kunne motta informasjon om slike hendelser må en aktør opprette et abonnment. Dette gjøres via API-et mot adresseregisteret og er beskrevet i lenke nedenfor. Når abonnementet er opprettet får man en egen kø der aktuelle meldinger til aktøren blir publisert. Da er det opp til abonnenten å koble opp og laste ned disse hendelsene. Du finner retningslinjer for bruk av dette i tjenestebeskrivelsen.

Fant du det du lette etter?