Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Alle tjenester

Meldingsvalidator - test og godkjenning

Norsk helsenett skal som nasjonal test- og godkjenningsordning hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker krav til bruk av standarder ved elektronisk samhandling. Kravene er blant annet beskrevet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent gjennom bruk av meldingsvalidator – test og godkjenning, og verktøyet er også tilrettelagt for egen testing av enkeltmeldinger for den enkelte virksomhet.

Om tjenesten

Tjenesten meldingsvalidator – test og godkjenning skal bidra til at virksomhetene benytter seg av godkjente systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ) i kombinasjon med meldingstjenere.

Tjenesten gir også den enkelte virksomhet mulighet til å validere egne test-meldinger og dermed få verifisert at leveranser fra egen EPJ leverandør tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav satt av Direktoratet for e-helse, avdeling standardisering.

Godkjente samsvarstester publiseres fortløpende på samsvar.nhn.no.

Her vises en oversikt over EPJ-systemer som har fullført samsvarstesting og hvilke meldingstyper de er godkjent for. Kun godkjente samsvarstester publiseres. Påbegynte eller underkjente samsvarstester vil kun være tilgjengelig for innlogget systemleverandør.

Forutsetninger

Test- og godkjenningsordningen sender ikke meldinger over EDI-tjenesten i produksjon, så fiktive test EDI-adresser som for eksempel "kundenavn_test@edi.nhn.no" i Test adresseregisteret vil aldri fungere. Men test- og godkjenningsordningen er nå tilgjengelig i både Helsenettet og på Internett.

For å kunne validere egne fagmelding sendt til test- og godkjenningsordningen, eller gjennomføre komplette samsvarstester, må du ha registret virksomhet, kommunikasjonsparter med tilhørende e-postkonto som støttes, i Test adresseregisteret. Alt dette er detaljert beskrevet i brukerveiledningen under.

Testpasienter

Under finner du informasjon om testaktører som skal benyttes i testmiljøet.

Selv om vi daglig gjennomfører automatisk avstemming mot PREG om noen av testaktørens personnummer mot formodning finnes i produksjon, er det ingen garanti for at utilsiktet bruk av testpasienter i produksjonsmiljø kan medføre fare for liv og helse.

Målgruppe

Alle leverandører av EPJ- løsninger for elektroniske meldinger i Helsenettet, vil kunne bruke test- og godkjenningsordningen for validering av både enkeltmeldinger samt komplette samsvarstester.

I tillegg vil IKT-avdelinger ha behov for å få sine systemer godkjent, i tillegg til leverandører av meldingstjenere.

Alle andre virksomheter som har test-installasjoner vil også kunne bruke Meldingsvalidator – test og godkjenning som et verktøy for å fullvalidere elektroniske meldinger, med løsningsorientert avvikshandtering.

Vi hjelper deg

For henvendelser om test og godkjenning, ta kontakt med oss på e-post eller på telefon 24 20 00 00.

Statusoversikt tidligere godkjenninger

En oversikt over godkjente samsvarstester finnes på https://samsvar.nhn.no/godkjenninger/sammenlignog har en gyldighet på 2 år.

Veileder

Opplæringsvideo

Kravdokumenter

Andre ressurser

Fant du det du lette etter?