Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om registrering av prøvesvar fra Covid-19 hurtigtester

Nedleggelse av Hurtigtestportalen

Hurtigtestportalen ble etablert i forbindelse med covid-19-pandemien, for å kunne sidestille hurtigtester med tester analysert på medisinske laboratorier. Dette førte til at informasjon om testene kunne inngå i den nasjonale overvåkingen av smittesituasjonen, og at innbygger kunne få tilgang til resultatet på helsenorge.no. Dette muliggjorde også at hurtigtestsvar kunne inngå som gyldig grunnlag i koronasertifikatet.

Bruken av antigen hurtigtester i helsetjenesten er nå omtrent helt opphørt, og svar fra antigen hurtigtester og hurtig-PCR for andre aktører enn medisinske laboratorier skal ikke meldes til MSIS og MSIS-labdatabase etter 01.07.23.

Forskriften for koronasertifikat gjelder fram til 01.07.23 og løsninger knyttet til koronasertifikat planlegges å avsluttes fra denne dato.

Ettersom grunnlaget for hurtigtestportalen ikke lenger er til stede, avvikles hurtigtestportalen kort tid etter 01.07.2023. Det vil da ikke lengre være mulig å registrere svar på antigen hurtigtester eller pcr-undersøkelser via hurtigtestportalen eller via pasientjournalsystemer som er integrert med hurtigtestportalen.

Pasientjournalsystemer med egenutviklede løsninger for innmelding av prøvesvar til MSIS/MSIS-labdatabase blir ikke påvirket av denne endringen. Er du usikker, ta kontakt med din journalleverandør.

Brukerstøtte

  • Norsk helsenett har brukerstøtte på tjenesten kl 08-20 på virkedager,
  • Feil og mangler rapporteres til 24 20 00 00.
  • Norsk helsenett har driftsberedskap 24/7 på løsningen.

Mer informasjon om hurtigtest

Fant du det du lette etter?