Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Tjenester på Helsenorge

Tjenester for ungdom under 16 år

Ungdom under 16 år har tilgang til flere tjenester på Helsenorge. Tjenestene omtales som ungdomstilgang med og uten foreldresamtykke.

Helsepersonell som er i kontakt med ungdom, kan ha direkte dialog med ungdom via Helsenorge.

Ungdomstilgang med foreldresamtykke

Ungdomstilgang med foreldresamtykke er nasjonalt innført og er tilgjengelig for alle mellom 13 og 16 år som får foreldresamtykke og har BankID.

Tjenestene som er tilgjengelig med foreldresamtykke fra april 2024, er:

  • navn og kontaktinformasjon til fastlegen

  • vaksineoversikt

  • oversikt over aktive resepter og resepter de siste 12 månedene

  • selvhjelpsverktøy (apper, videoer og kurs)

Flere tjenester blir trinnvis tilgjengelige. For eksempel skal ungdom kunne bestille time hos fastlege og fornye resepter. Dette er planlagt lansert i løpet av 2024.

Foreldre som har gitt samtykke får varsel på Helsenorge når nye tjenester blir tilgjengelig for ungdommen. På denne måten kan foreldre aktivt ta stilling til hvorvidt ungdommen er moden nok til å ha tilgang til tjenestene.

Foreldre kan når som helst trekke samtykket.

Det jobbes med å gi ungdom mellom 13 og 16 år tilgang til henvisningsstatus, timeavtaler og journalinnsyn i spesialisthelsetjenesten.

Helsepersonell vurderer om informasjonen i tjenestene skal tilgjengeliggjøres for ungdommen

Helsepersonell må vurdere om det er hensiktsmessig og forsvarlig å tilgjengeliggjøre informasjon i tjenestene for ungdommen. Hvis informasjonen i tjenesten ikke egner seg for ungdommen, må helsepersonell nekte innsyn.

Det er verdt å merke seg at resepter som det er satt vergeinnsynreservasjon på, vil være synlig for ungdom som har fått foreldresamtykke. Resepter med vergeinnsynreservasjon vil ikke være synlig for foreldre.

Hvordan tjenesten fungerer for innbygger

Foreldre mister ikke tilgang eller informasjon ved å gi foreldresamtykke, og kan bruke Helsenorge på vegne av barnet sitt som før. Barnet har ikke tilgang til meldinger foreldre har sendt eller mottatt på vegne av dem.

Alle tjenester som barnet får tilgang til, har også foreldre tilgang til. Tjenester de deler med barnet sitt er markert med "delt med barnet".

Bildet viser en skjermdump fra brukerflaten på Helsenorge med eksempel på markering av tjenester som er "delt med barnet".
Bilde: eksempel på markering av tjenester på Helsenorge

Du kan lese mer om foreldresamtykke på Helsenorge.

Informasjons- og markedsmateriell

Se og bestill relevant materiell i nettbutikken.

Ungdomstilgang uten foreldresamtykke - Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjenesten

Ungdom mellom 13 og 16 år kan uten foreldresamtykke bestille time hos skolehelsetjeneste, finne informasjon om nærmeste Helsestasjon for ungdom på Helsenorge, samt se informasjon om fastlegen sin.

Les mer om Digihelsestasjon.

Se innbyggerinformasjon om tjenester for ungdom på Helsenorge.