Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Fastlegeregisteret

Tilgang til fastlegelister og gjesteinnbyggerlister - for kommuneleger

Nedenfor finner du informasjon om tilgang til fastlegelister og gjesteinnbyggerlister for kommunelegen i forbindelse med planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19.

Som en del av planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19 har flere kommuner henvendt seg til Helsedirektoratet, Helfo og Norsk helsenett med spørsmål om å få utlevert oversikt over alle listeinnbyggere og deres tilknytning til kommunens fastleger (fastlegelister).

Slik går kommunelegene frem for å få tilgang

  • For tilgang til fastlegeliste(r): Det må spesifiseres hvilke(t) legekontor kommunen skal ha tilgang til fastlegelistene for i bestillingskjemaet. Noter deg legekontorets organisasjonsnummer og HerID fra Adresseregisteret. Du kan gjøre søk i Adresseregisteret uten å logge på (men pc må være tilknyttet Helsenettet).
  • For tilgang til gjesteinnbyggerlister: Det må spesifiseres hvilken kommune du skal ha tilgang til gjesteinnbyggerlistene for (dette er den/de kommune(r) du er kommunelege for). Noter deg kommunens organisasjonsnummer og HerID fra Adresseregisteret. Du kan gjøre søk i Adresseregisteret uten å logge på (men pc må være tilknyttet Helsenettet).

Så snart tilgangene er gitt vil det sendes en bekreftelse til din oppgitte e-post.

Informasjon hvordan man laster ned fastlegelister når man har fått nødvendig tilgang

Hvordan laste ned gjesteinnbyggerliste

Gjesteinnbyggerliste finner du ved å velge Fastlegeregisteret i Velg register når du er tilknyttet Helsenettet. Deretter velger du Gjesteinnbyggerliste og last ned gjesteinnbyggerliste.
Alternativt kan du klikke her >Flr (nhn.no) (forutsetter at du har fått riktige tilganger fra NHN sitt kunde- og driftssenter).

Skjermbilde.PNG

Når du har valgt gjesteinnbyggerliste får du opp bildet under. Merk at du må huke av i boksen for å gå videre.

Skjermbilde2.PNG

Listen lastes ned til en zip-fil og csv-fil som du kan åpne i Excel. Alle data ligger i samme kolonne når du åpner filen, slik går du frem for å fordele teksten til forskjellige kolonner:

  1. Merk kolonnen (A) som inneholder teksten du vil dele opp.
  2. Velg Data > Tekst til kolonner.
  3. Velg Skilletegn > Neste i veiviseren for konvertering av tekst til kolonner.
  4. Velg Skilletegn for dataene, Komma. Du kan se en forhåndsvisning av dataene i Forhåndsvisning av Data.
  5. Velg Neste.
  6. Velg Fullfør.

Se eventuelt mer her >Del tekst inn i ulike kolonner med veiviseren for konvertering av tekst til kolonner (microsoft.com)