Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til E-resept

Reseptformidleren flytter til Norsk helsenett

Reseptformidleren (RF) flytter til Norsk helsenett (NHN), og vi er godt i gang med flytteprosessen.

Flyttingen medfører at det blir nye IP- og DNS adresser i både test og produksjon. Denne nettsidens formål er å gi oppdatert informasjon om flytteprosessen og hva som må gjøres fra deres side.

Plan for flytting til NHN

Både RF Test 1 og RF test 2 er nå flyttet over til NHN. Det er en glidende overgang til nye miljøer i begge testmiljøene, og det vil det også bli for RF produksjon da vi benytter midlertidig proxy slik at dere fortsatt får kontakt med miljøene som før.
Det gir dere i sektor tid til å gjennomføre deres aktiviteter på egne løsninger.

Planen videre er flytting av RF produksjon, det kommer nye varslinger i god til før flyttingen høsten 2024.

Hva skal til for å få fortsette å bruke RF testmiljø etter at NHN slår av midlertidig proxy?

NHN ønsker å ha en kortest mulig periode med midlertidig proxy, og vi slår av den midlertidige løsningen 1. juni for RF test 1 og RF test 2. Det er derfor viktig at alle kommer i gang med disse endringene så fort som mulig.

  • Åpne for utgående trafikk mot IP segment til NHN Privat Sky.
    NHN holder på å etablere nytt driftsmiljø på nye IP segment. Andre tjenester som er planlagt i produksjon, vil også tilhøre den nye IP-segment på Helsenettet.
    Vi anbefaler derfor at man åpner for utgående trafikk på begge IP-segmentene.
    Helsenettpublisering, gjelder alle miljø - IP-segment 83.118.132.0/22
    Internettpublisering, gjelder kun testmiljø - IP-segment 83.118.168.0/22
  • Endre URL'ene som benyttes for å få kontakt med RF test 1 og 2, da vi har nye DNS navn på webservicene til RF. De nye DNS navnene og URLene til webservicene vil forløpende bli publisert på E-resept dokumentasjon - teknisk miljø.

Slik tester dere mot publiserte tjenester i ulike miljø i RF

Vi har laget en løsning som gir dere mulighet til å teste om dere kan nå publiserte tjenester i ulike miljø i RF. Både RF test 1 og RF test 2 har tatt i bruk nye DNS navn på webservicene, men dere har allerede nå også mulighet til å teste for RF produksjon.

På begge sidene gjøres de samme testene mot 3 underliggende testsider for RF produksjon, RF test 1 og RF test 2.

Opplever dere ingen tilgang til testsider eller annet testresultat enn ønsket mot RF miljø?

Under "Spørsmål og svar" finner dere tips til hvordan rette dette og teknisk informasjon. Informasjonen er rettet mot teknisk personell, deres kontaktpunkt dersom det oppleves problemer er lokal driftsleverandør/IT support eller ASP/journalleverandør.

Spørsmål og svar