Hopp til hovedinnhold
NHN

Endring av publiseringsnett hos Norsk helsenett SF.

NHN Privat sky har etablert ett nytt publiseringsnett for plattformen. Vi anbefaler at alle våre kunder åpner for utgående trafikk mot dette nettet.

Norsk helsenett SF har de siste årene bygget opp en ny infrastrukturplattform, "NHN Privat sky", som i fremtiden vil inneholde alle kritiske tjenester som Norsk helsenett drifter fra egne datasentre i Norge. Eksempler på slike tjenester er Reseptformidleren, den nye AMK-tjenesten og Pasientens Prøvesvar.

Rent teknisk er plattformen etablert i to regioner, Oslo og Trondheim, med kapasitet til å håndtere både tradisjonelle applikasjoner som kjører på virtuelle servere, og containerbaserte applikasjoner.

Denne plattformendringen gjennomføres parallelt med at tjenester kjører i eksisterende infrastruktur, dette fører til at nye publiseringsnettmå tas i bruk.

Teknisk informasjon

NHN Privat sky har etablert ett -1- nytt publiseringsnett for plattformen. Det anbefales at alle Norsk helsenett sine kunder åpner for utgåendetrafikk mot dette nettet for å sikre at all migrering av eksisterende tjenester går smertefritt. Ved å gjøre dette sikrer man også at det er mulig å nå alle nye samhandlingstjenester som etableres for helsesektoren

Følgende nettsegment benyttes for publisering av tjenester på helsenettet, dette gjelder uansett om det er en tradisjonell applikasjon på virtuelle servere eller containerapplikasjoner
83.118.132.0/22 – Totalt 1024 adresser

Testing

For å verifisere at trafikk går som forventet kan det gjøres en test mot https://ip.sky.nhn.no/. Et vellykket oppslag mot denne tjenesten viser at det er mulig å nå en tjeneste som har en adresse innenfor det angitte nettsegmentet. Merk at navneoppslag mot denne adressen vil returnere IP-adressen til lastbalanseringsløsningen som benyttes. For å verifisere at trafikken går mot det nye publiseringsnettet, må du teste ved å bruke en nettleser og gå inn på denne nettadressen: https://ip.sky.nhn.no/

Se "Spørsmål og svar" under ved eventuelle problemer, eller ta kontakt med

Skriv "Nytt publiseringsnett i privat sky" i emnefeltet for å raskt nå frem til riktig person i Norsk helsenett.

Spørsmål og svar