Hopp til hovedinnhold
NHN

Personvernerklæringen forteller hvordan felles løsning for dødsfall og dødsårsak samler inn og bruker personopplysninger fra deg som melder inn.

Behandlingsansvar

Melding om dødsårsak har sitt rettslige grunnlag i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften (forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret). Databehandlingsansvar for mottatte meldinger om dødsårsak ligger hos Folkehelseinstituttet.

Melding om dødsfall har sitt rettslige grunnlag i helsepersonelloven § 36 og folkeregisterforskriften § 7-1-1 bokstav i. Behandlingsansvar for mottatte meldinger om dødsfall ligger hos Skattedirektoratet.

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for den felles innmeldingsløsningen som databehandler i kraft av databehandleravtaler med Folkehelseinstituttet og Skattedirektoratet.

Formål for den felles innmeldingsløsningen

Formålet med den felles innmeldingsløsningen er å transportere meldinger om dødsfall og dødsårsak og derved behandle helse- og personopplysninger om døde personer som omfattes av meldingene og om leger som sender meldingene.

Innsamling av personopplysninger

Dødsårsaksregisteret i Folkehelseinstituttet og Folkeregisteret i Skattedirektoratet samler inn meldende leges HPR-nummer og navn ved registrering av en dødsårsaksmelding. Opplysningene hentes fra Helsepersonellregisteret (HPR) når legen logger inn. E-postadresse og eventuelt opplysninger om hvilken virksomhet meldingen blir sendt fra blir lagret. Videre behandles fødsels-/d-nummer til den avdøde som meldingene gjelder. Lagring av disse opplysningene i den felles meldingsløsningen vil som et minimum vare inntil meldingen er sendt og bekreftet mottatt. Maksimal lagringstid skal være de siste 3 kalendermåneder, regnet fra første dag i måneden. Opplysninger som meldes til Dødsårsaksregisteret lagres i utgangspunktet i ubegrenset tid, med mindre annet følger av dødsårsaksregisterforskriften eller helseregisterloven. Det samme gjelder opplysninger som meldes til Folkeregisteret.

Bruk av personopplysninger

Opplysningene som behandles i den felles innmeldingsløsningen vil bare behandles for å kunne sendes videre til rett mottaker, enten Folkeregisteret eller Dødsårsaksregisteret. I dette inngår videreformidling og tilhørende feilretting og nødvendig hendelseshåndtering dersom noe hindrer korrekt overføring av meldingene.