Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om hva du skal gjøre dersom du har meldt feil person død. I tillegg finner du svar på ofte stilte spørsmål.

VIKTIG! Hvis du har meldt feil person død:

  1. Åpne løsningen og søk opp feilmeldt person. Du vil få informasjon om at personen allerede er meldt død.
  2. Velg "annuller dødsfall" og følg anvisningene i løsningen.

Lenger ned på denne siden kan du se svar på ofte stilte spørsmål. Det kan også være nyttig å lese informasjonen som er publisert på siden for opplæringsmateriell.

Kontakt oss gjerne hvis du ikke finner svar på det du lurer på. Dette er rutinene for henvendelser:

  • Tekniske spørsmål skal alltid rettes til lokal IT. Hvis lokal IT har tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk dokumentasjon rettes til Norsk helsenett (NHN) på telefon 24 20 00 00 eller
  • Helsefaglige spørsmål rettes til Folkehelseinstituttet (FHI): på FHI sine sider.
  • Andre spørsmål rettes til NHN kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller på e-posttil

Ofte stilte spørsmål

Veiledning til leger om utfylling av elektronisk melding om dødsårsak, se Folkehelseinstituttets sider her. For andre kliniske spørsmål kan du kontakte FHI på: .

Hvor finner jeg løsningen?

Du finner informasjon om hvordan du får tilgang til løsningen på siden med teknisk informasjon.

Hvorfor feiler innloggingen

Du må benytte minimum sikkerhetsnivå 3. PKI-kort til e-resept/ kjernejournal kan benyttes, i tillegg til BankID på mobil m.m.) Er du autorisert lege i HPR (helsepersonellregisteret)? Er din autorisasjon knyttet opp mot et norsk fødselsnummer eller d-nummer (midlertidig norsk ID)? Begge deler må være på plass før du kan bruke løsningen. Status på din HPR kan sjekkes her. Kontakt lokal IT ved tekniske problemer. De kontakter NHN hvis de ikke klarer å løse problemet.

Kan en lege registrere dødsårsak på en pasient som allerede er meldt død av en annen lege?

Ja - en lege kan melde ny dødsårsak når som helst i løsningen. Det er siste innmeldte dødsårsak som er gjeldene til enhver tid. Gå inn i løsningen og søk frem den avdøde. Tre knapper er da tilgjengelig, herunder "Meld dødsårsak".

Kan jeg slå opp dødsårsak andre leger har registrert?

Nei - det er ikke juridisk mulig å tillate denne funksjonen. Du kan kun se dine egne registreringer.

Hvordan kan jeg se innholdet i en melding jeg sendte tidligere?

Klikk deg inn på «Mine registreringer» i første bilde i løsningen. Her ser du listen over alle meldinger du har sendt (både dødsfall og dødsårsak). Finn frem til den aktuelle meldingen i listen.

Noen punkter fra dagens dødsårsaksskjema er tatt bort. Er det riktig?

Ja. Disse er vurdert og funnet «ikke nødvendige», og er derfor fjernet for å gjøre registreringen enda enklere. Vi tar gjerne innspill på om det er punkter du savner og hvorfor du mener de bør være med. Send en e-post til .

Må jeg fortsatt sende kopi til tingretten og lensmann/politi?

Nei – når du benytter løsningen blir Folkeregisteret oppdatert umiddelbart. Tingretten vil dermed få bekreftet dødsfallet ved å slå opp i Folkeregisteret. Det samme gjelder lensmann/politi. Ved elektronisk innmelding unngår vi å distribuere taushetsbelagt informasjon til aktører som ikke skal ha informasjonen.

Hva gjør jeg hvis politiet ønsker legeerklæring om dødsfall for å behandle kremasjonsbegjæringer?

Det at noen blir kremert, gir ikke rett til innsyn i legeerklæringen. Det er kun når legen melder dødsfallet som mistenkelig at politiet får innsyn. I forbindelse med kremasjon sjekker politiet om avdøde er omhandlet i politiets registre som gjør at en kremasjon må stanses. En eventuell stans av kremasjon gjøres uavhengig av legeerklæring.

Hva gjør jeg hvis løsningen ikke er tilgjengelig?

Kontakt lokal IT. Hvis du må melde dødsfallet umiddelbart "Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall" som tidligere. Skjema for utskrift finner du på Helsedirektoratets nettsider.

Kan dødsmeldingen videresendes elektronisk?

Nei, dødsmelding kan ikke videresendes elektronisk.

Hvor kan jeg gi mine innspill til forbedringer?

Har du ideer som kan gi en bedre brukeropplevelse av løsningen, eller andre forbedringsforslag? Norsk helsenett setter stor pris på alle innspill. Send oss en e-post på .

Andre spørsmål?

Hvis du har andre spørsmål om bruk av tjenesten, kan du ta kontakt med Norsk helsenetts kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller e-post .