Hopp til hovedinnhold
NHN

Publisert: 25. mai. 2021

Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret innfører vi elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Løsningen krever enkel tilrettelegging, er brukervennlig og gir høyere kvalitet på meldingene. Dødsårsaksregisteret og Folkeregisteret blir oppdatert i nær sanntid. På disse sidene finner du informasjon om den nye løsningen, teknisk tilrettelegging, opplæringsmateriell og endringer i forskrifter og rutiner.

For å få tilgang til løsningen må følgende punkter være oppfylt:

  • Lokal IT må ha gjort teknisk tilrettelegging i henhold til teknisk dokumentasjon.
  • Meldende lege må ha gyldig norsk autorisasjon/lisens og gyldig HPR-nummer
  • Meldende lege må benytte PC/utstyr som er tilknyttet Helsenettet. Når lokal IT har verifisert tilgang til løsningen, kan legen bruke løsningen via denne adressen på Helsenettet: https://helsepunkt.no/dodsmelding

Innloggingen krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere, fordi melding om dødsfall og dødsårsak er offisielle dokumenter med medisinske opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Legene logger inn med en eID, slik som BankID, Buypass eller Commfides.

Ivaretakelse av meldeplikten

Det er ingen endring i meldeplikten. Opplysningene om dødsfall skal meldes til Folkeregisteret, og opplysningene om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Dette gjelder også avdøde med d-nummer som er registrert som bosatte i Norge. For personer som ikke er bosatte i Norge, slik som turister, gjelder kun meldeplikten om dødsårsak. Den elektroniske løsningen vil ivareta at meldingene om henholdsvis bosatte og ikke-bosatte sendes på riktig måte.

Oppdatering i nær sanntid

Når meldende lege bekrefter dødsfallet vil Folkeregisteret oppdateres umiddelbart. Dette betyr at mange av innbyggerens tjenester vil bli avsluttet innen kort tid, som for eksempel BankID, banktjenester og NAV-tjenester.

Bruksvilkår

Det kreves ikke signerte bruksvilkår for å bruke løsningen. Det er utarbeidet en tjenestebeskrivelse som gir informasjon om tjenesten og beskriver ansvar. Se tjenestebeskrivelsen her.

Spørsmål

  • Tekniske spørsmål skal alltid rettes til lokal IT. Hvis lokal IT har tekniske spørsmål etter å ha lest teknisk dokumentasjon rettes til NHN på telefon 24 20 00 00 eller
  • Helsefaglige spørsmål rettes til FHI:
  • Andre spørsmål rettes til NHN kundesenter på telefon 24 20 00 00 eller på mail til

Pris

Tjenesten tilbys vederlagsfritt til virksomheter som er medlemmer i Helsenettet.