Gå til hovedinnhold

Persontjenesten

Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger og tilrettelegge for ny personidentifikator.

Persontjenesten skal være helse- og omsorgssektorens tilpassede versjon av det moderniserte Folkeregisteret fra Skatteetaten. Persontjenesten vil tilby nær sanntidsoppdaterte folkeregisteropplysninger, og møte sektorens høye krav til tilgjengelighet til folkeregisterinformasjon. Ny Persontjeneste legger også til rette for å ta i bruk ny personidentifikator (PID). På sikt vil Norsk Helsenett vurdere integrasjoner mot flere kilder til personopplysninger som vil være relevante å samle på ett sted for brukere av Grunndata.

Den nye Persontjenesten skal erstatte dagens Personregister (PREG), og vil gi helse- og omsorgssektoren rask tilgang til oppdaterte personopplysninger. Persontjenesten vil tilby tjenester for å hente ut nye og endrede opplysninger fra Folkeregisteret rett etter at de er registrert (nær sanntid). Dette gjør det lettere å automatisere oppgaver knyttet til informasjonsbruken, og få oppdatert informasjon i egne systemer.

Samtlige virksomheter som vil benytte data fra den nye Persontjenesten må gjøre tilpasninger i systemer, arbeidsprosesser eller begge deler for å ta den nye tjenesten i bruk.

Nye tjenester 

Persontjenesten skal tilby et program-til-programgrensesnitt (API) som gir tilgang til å gjøre oppslag mot hendelser, eller søke i grunnleggende personopplysninger. På sikt vil andre tjenester bli vurdert.

Hvem skal benytte Persontjenesten?

Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal på sikt benytte ny Persontjeneste hos Norsk Helsenett for å få tilgang til folkeregisterinformasjon. Det gjelder både eksisterende og nye medlemmer i Helsenettet, med aktører fra spesialisthelsetjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten (inkludert fastleger og legevakter), fylkeskommunale helsetjenester, virksomheter i sentral helseforvaltning, samt private helsetjenester som apotek, røntgen, m.m.

Virksomhetene skal kunne bruke Persontjenesten uavhengig av om de i dag er koblet opp mot PREG eller Evry, eller ikke bruker folkeregisterinformasjon i det hele tatt.

Leverandøroppfølging

Leverandører av systemer som virksomhetene bruker vil være viktige medspillere for virksomhetene for å kunne ta i bruk Persontjenesten. I tillegg til virksomhetenes egen dialog med sine leverandører, vil det i innføringsløpet for Persontjenesten være et eget løp for å informere systemleverandørene.
Leverandørene må gå gjennom en godkjenningsprosess for det enkelte system før Persontjenesten kan benyttes, og det vil komme mer informasjon om dette.

Hvordan ta Persontjenesten i bruk?

Den enkelte virksomhet har et selvstendig ansvar for å:

  1. Kartlegge hvilke avhengigheter de har til dagens folkeregister

   a. Hvilke fagsystem knyttet til oppgaver innenfor helse- og omsorg bruker folkeregisterinformasjon?
   b. Hvilken folkeregisterkilde benytter fagsystemet? (eks. PREG eller Evry)

2. Gjennomføre nødvendige tilpasninger i egne systemer, eller bestille dette via systemleverandører i løpet av 2020.

3. Gjennomføre nødvendig oppgradering fra intern eller ekstern driftsleverandør, slik at endringene er implementert før 31.12.2021.

Som del av dette vil virksomheter i helse- og omsorgstjenesten tilbys en selvhjelpsløsning for oppkobling, som virksomhetene kan få tilgang til via Persontjenestens nettsider. Teknisk dokumentasjon vil tilgjengeliggjøres her etter hvert som den blir utviklet.

Hvor lenge kan jeg bruke PREG

Persontjenesten vil erstatte dagens Personregister (PREG). Både PREG, og Det Sentrale Folkeregisteret (DSF), som PREG i stor grad bygger på, skal avvikles. DSF avvikles 31.12.2021, og PREG året etter, 31.12.2022.

Anbefalingen er at alle virksomheter avslutter bruk av PREG innen 31.12.2021. I overgangsperioden, frem til avslutning, vil virksomhetene tilbys folkeregisteropplysninger på samme måte som før via PREG. Saneringen av DSF og PREG betyr at virksomheter som har stor avhengighet til folkeregisteropplysninger gjennom gamle kilder, risikerer å miste sin tilgang til folkeregisteropplysninger.

Kontakt

Har du spørsmål du ikke finner svar på her, eller har ideer eller innspill du ønsker å dele, kontakt mfhelse@ehelse.no.