Hopp til hovedinnhold
NHN

I Norsk Helsenett har vi et sterkt kundefokus. Vi leverer IT-brukerstøtte til etatene som ligger direkte under Helse- og omsorgsdepartementet og til medlemmene av Helsenettet.

Mange spennende arbeidsoppgaver

Brukerstøtte i Norsk Helsenett har både en førstelinje og en andrelinje. En typisk arbeidshverdag består av å håndtere henvendelser direkte fra kundene via telefon, e-post og kundeportalen. Vi hjelper kundene med blant annet oppkobling til Helsenettet, feilsøking og retting av feil på teknisk utstyr og applikasjoner, brukeradministrasjon og tilgangsstyring i ulike applikasjoner, bestilling av hardware og software, og utarbeidelse av brukerveiledninger. Vi har også ansatte som jobber med brukerstøtte ute hos kundene.

Første- og andrelinje samarbeider tett med tekniske driftsressurser i resten av organisasjonen. I tillegg blir ansatte ofte involvert i interne prosjekter, enten som fagressurser eller for å holdes informert om endringer som påvirker kundene våre.

Kundekonsulenter og IT-konsulenter hos oss har som regel fagbrev innen IKT eller en bachelorgrad. Fellesnevneren er at de motiveres av å skape merverdi for kunden.