Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Innføring av e-helseløsninger

Statistikk innføringsprosjekter

Her ønsker vi å samle aktuelle nøkkeltall og statistikk knyttet til de forskjellige innføringsløpene vi er involverte i.

Kjernejournal og e-Multidose

Her finner man oversikt over status for innføring av Kjernejournal og eMultidose i kommunene i Norge:Meldingsutveksling og innføring av nye meldingsstandarder

Statistikk og tall for meldingsutveksling over helsenettet og bruk av de forskjellige meldingsstandardene og meldingsversjonene finner man i NHNs tjeneste Meldingsteller.

Her ligger det predefinerte rapporter og oversikter samt muligheten for å lage egne rapporter ut fra behovet man har.

Meldingsteller


Har man tilgang til helsenettet kan man også finne oversikt over meldingstrafikken i tjenesten Meldingsvalidator. Her valideres alle meldinger som sendes over helsenettet og man får oversikt over eventuelle avvik fra standardene som identifiseres på konvolutt-nivå.

Meldingsvalidator


SHA-256

Signeringsalgoritmen SHA-256 skal erstatte SHA-1 for meldinger sendt over helsenettet.
De fleste leverandørene har nå funksjonaliteten på plass og målet er å få faset ut SHA-1 innen sommeren 2023.

SHA enonic.png

For informasjon om hvilke leverandører som er klare sjekk våre sider for innføringsløpet.

Leverandørstatus SHA-256