Hopp til hovedinnhold
NHN

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Om åpenhetsloven

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt, og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Informasjonsplikten er gjeldene fra loven trådte i kraft 1.juli 2022, mens redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger skal offentliggjøres innen 30. juni hvert år - første gang 30. juni 2023.

Norsk helsenett SF omfattes av regelverket.

Du kan lese mer om åpenhetsloven på Forbrukertilsynets nettsider: Mer om åpenhetsloven hos Forbrukertilsynet

Hvordan jobber Norsk helsenett med åpenhetsloven?

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be Norsk helsenett om informasjon om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Norsk helsenett plikter å svare på slike informasjonskrav.

Henvendelser vedrørende informasjonsplikt:

Norsk helsenett har gjennom 2022 og 2023 arbeidet med aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Vi har gjennomført en vurdering av interne forhold, basert på ansvarlighetskompasset, og vi har gjennomført kartlegging og risikovurdering av vår leverandørkjede.

Oppsummert viser arbeidet at Norsk helsenett har generelt lav risiko for ikke å etterleve OECDs retningslinjer, men at vi har et forbedringspotensial på klima og miljøarbeid, og da spesielt på miljøstyring. Norsk helsenett har i 2023 ferdigstilt en strategi for bærekraft, og våre bærekraftsløfter er beskrevet på våre nettsider. I strategisk handlingsplan for bærekraft er det planlagt flere tiltak innen klima og miljø, blant annet miljøstyringsverktøy og datainnhenting til klimaregnskap

På leverandørsiden, er de viktigste områdene for Norsk helsenett å følge opp IKT hardware, mat- og kantinetjenester, samt håndverker og renholdstjenester. Vi har ikke identifisert spesifikke funn i leverandørkjeden, kun gjort en kartlegging og risikovurdering. Med bakgrunn i denne risikovurderingen, ber vi nå aktuelle leverandører redegjøre for hvordan de håndterer sine aktuelle risikoområder. Dette er en pågående prosess.

Hele redegjørelsen kan du lese her: Redegjørelse etter åpenhetsloven

Fant du det du lette etter?