Hopp til hovedinnhold
NHN

Informasjon om revisjonsarbeidet i Norsk helsenett.

Revisjon er en del av Norsk helsenett sitt styringsarbeid innen sikkerhet og personvern. Hensikten med revisjonsarbeidet er å forebygge og avdekke avvik fra krav i styringssystemet og samtidig bidra til kontinuerlig forbedring av sikkerhet og personvern i tjenesteleveransene og forvaltningen av data.

I Norsk helsenett har vi etablert et årshjul for interne kontrollaktiviteter som blant annet sikrer en planlagt og systematisk gjennomføring av

  • årlig revisjon og internkontroll av våre produkter og tjenester
  • årlig revisjon av utvalgte områder der det er særlig behov for å måle etterlevelse av kravene i styringssystemet

I tillegg til dette gjennomføres det jevnlig uavhengige kontrollaktiviteter i regi av styret.

Fant du det du lette etter?