Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Personvern og informasjonssikkerhet

Sikkerhetsarbeid internt i Norsk helsenett

Informasjon om hvordan vi jobber med sikkerhet internt i Norsk helsenett.

Hovedmålene for arbeidet med sikkerhet, personvern og beredskap i Norsk helsenett er å:

  • Legge til rette for sikker og effektiv digital samhandling i helse- og omsorgssektoren. Sikkerhet og personvern skal være iboende egenskaper i alle tjenestene som utvikles og leveres fra NHN. NHN skal være en sikker og trygg tjenesteleverandør
  • Ivareta sikker og stabil drift av kritiske IKT-tjenester, gjennom godt forebyggende sikkerhetsarbeid. Helsesektorens behandlingskapasitet og beredskapskapasitet skal ivaretas både i hverdagen og under nasjonale kriser. NHN er en beredt tjenesteleverandør.
  • Sikre at helsedata forvaltes i henhold til lovpålagte krav og befolkningens rett til vern av privatlivet, og sikre etterlevelse av lovpålagte krav om å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser
Fant du det du lette etter?