Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Vi sikrer lagring og flyt av helsedata

Sist oppdatert:

Hva skal til for at 80 samfunnskritiske IKT-løsninger i helsesektoren er tilgjengelig 24/7/365? 24 vaktlag, 200 fageksperter og over 10 millioner gigabyte lagring er noen av ingrediensene.

Helsenorge, kjernejournal og pasientreiser – det er eksempler på noen av de 80 såkalte applikasjonene det er snakk om.

Data og tjenester skal være tilgjengelig

Norsk helsenett har som nasjonal tjenesteleverandør ansvaret for drift og forvaltning av samfunnskritiske løsninger i helsesektoren. Teknologiselskapet leverer sikker og robust digital infrastruktur som knytter Helse-Norge sammen.

Det handler om lagre, tilgjengeliggjøre og samtidig sikre helsedata. Hver dag sørger 200 fageksperter for at helsedata flyter trygt og sikkert – til beste for pasienten og helsepersonell.

To ansatte på operasjonssenteret ser på skjermene som viser status for alle tjenestene i Helsenettet.
24 vaktlag monitorerer alle tjenestene i Helsenettet - 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Stikkord er proaktiv drift, overvåkning, feilsøking, varsling, beredskap, lagring, back-up og ikke minst sikkerhet. ­Å avdekke sikkerhetsavvik og å beskytte mot de med onde hensikter er nemlig helt sentralt i arbeidet.

Skal alltid være i forkant

Når feil og hendelser oppstår, sørger gode og godt innarbeidede rutiner og driftsprosesser for at vi løser problemer på en effektiv måte.

− Vi må alltid være i forkant. Det betyr at vi skal avdekke og rette feil før kundene og brukerne merker det, sier divisjonsdirektør Ola Stenseth.

Bilde av Ola Stenseth, divisjonsdirektør for applikasjons- og plattformtjenester i Norsk helsenett.
− Lagring, tilgjengeliggjøre og samtidig sikre helsedata er en viktig del av vårt arbeid som nasjonal tjenesteleverandør, Ola Stenseth, divisjonsdirektør for applikasjons- og plattformtjenester i Norsk helsenett.

Norsk helsenett har i dag 24 vaktlag som sørger for at løsningene overvåkes til alle døgnets tider, 365 dager i året.

− Vi overvåker at selve nettet er tilgjengelig og at all infrastruktur og alle tjenestene på toppen er tilgjengelig, sier Henrik Braaten, seksjonsleder på operasjonssenteret.

All data lagres i fire datasentre i Trondheim og Oslo. Totalt er det snakk om 10 millioner gigabyte lagring, fordelt på 5500 virtuelle servere og i overkant av 4000 såkalte containere (containerteknologi er en metode for å pakke et program slik at det kan kjøres isolert fra andre prosesser).

Norske helsenett har også plattformtjenester og leveranser innen allmenne skyløsninger, og ser på å kombinere styrkene fra en privat sky og allmenne skytjenester i to-spann for fremtidens leveranser og forbrukerbehov.