Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Slik jobber Norsk helsenett med datalagring i skyen

Sist oppdatert:

Det handler om enorme mengder data når 80 nasjonale IKT-løsninger i helsesektoren skal driftes og lagres. Divisjonsdirektør Ola Stenseth forklarer reisen fra tradisjonelle datarom til skyen og verdien av de ulike skyløsningene Norsk helsenett bruker.

Norsk helsenett har som nasjonal tjenesteleverandør ansvaret for drift og forvaltning av samfunnskritiske IKT-løsninger i helsesektoren.

IKT-seslskapet drifter i dag et hundretalls applikasjoner og plattformer, som de nasjonale løsningene Helsenorge, kjernejournal, Helsenettet og Pasientreiser. Totalt er det snakk om 10 millioner gigabyte lagring, fordelt på 5500 virtuelle servere og over 4000 containere (se forklaring nederst i saken).

Fra 22 til fire datasentre

Fem år tilbake lagret Norsk helsenett data på tradisjonelt vis i 22 ulike datasentre. I dag teller vi fire sentre – to i Trondheim og to i Oslo.

− Vi har tatt ned kostnadene, effektivisert driften og redusert risiko gjennom dette grepet. Det handler om å ha bedre kontroll og en infrastruktur som tilfredsstiller kravene til moderne datasenter, forteller Ola Stenseth, direktør for plattformtjenester og applikasjonsdrift i Norsk helsenett.

Bilde av Ola Stenseth, direktør for plattformtjenester og applikasjonsdrift i Norsk helsenett fotografert i datasenteret på Dora.
− Vi har tatt en strategisk beslutning om at alt av helsedata skal lagres i privat sky. Det betyr at vi står for drift av hele skyplattformen, uten at vi bruker en tredjepart, sier Ola Stenseth, direktør for plattformtjenester og applikasjonsdrift i Norsk helsenett.

Alt skal i skyen

Neste steg i utviklingen er å flytte alt av data opp i skyen. Målet er at alt som kan driftes i sky, skal driftes i sky.

− Det gir en voldsom effektivisering. Automatiseringen i skyen sørger for å fjerne mange manuelle rutiner, og det er mye enklere å skalere opp eller ned ut ifra kundens behov.

Norsk helsenett bruker tre ulike skyløsninger:

  • Allmenn sky («public cloud») er datatjenester som tilbys av en tredjepartsleverandør over internett, der data lagres i datasenter verden over. Allmenn sky har som mål å tilby kostnadseffektive, sikre, skalerbare IT-tjenester hvor kunden kun betaler for den kapasiteten som tas i bruk.
  • Privat sky ligner på allmenn sky, men Norsk helsenett står for drift av hele skyplattformen. På den måten har vi full operasjonell kontroll og data er lagret i våre datasenter i Norge.
  • Hybrid sky binder sammen en privat sky med en eller flere allmenne skyer. Det betyr at vi kjører deler av en løsning i den private skyen, men tar i bruk allmenn sky på andre deler av løsningen − der det er mer hensiktsmessig.

«Broker team» bestemmer hva som skal hvor

Hvordan bestemmer vi så hvilken skyplattform ulike løsninger skal ligge på? Til det har vi etablert et såkalt «broker team», som vurderer hvor det er best at tjenesten ligger.

Dette er et tverrfaglig team som vurderer en rekke faktorer, blant annet arkitektur, sikkerhet, økonomi, anskaffelser, utvikling og drift.

Helseopplysninger skal i privat sky

Per i dag er 15 prosent av dataen vi drifter i skyen. I løpet av 2025 skal alt i skyen.

− Vi har tatt en strategisk beslutning om at alt av helsedata skal lagres i privat sky. Det betyr at vi står for drift av hele skyplattformen, uten at vi bruker en tredjepart. På den måten har vi full operasjonell kontroll, fra hvor til hvordan dataene lagres og driftes, avslutter Stenseth.

Hva er container-teknologi?
  • Såkalt container-teknologi er en måte å bygge en applikasjon på som gjør at den kan kjøre uavhengig av andre prosesser og systemer.
  • En container isolerer softwarelaget, noe som bidrar til høyere servereffektivitet, reduserte kostnader, økt sikkerhet og portabilitet (lette å flytte).