Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Pasientens måledata – datadeling på tvers av behandlingsnivå, i praksis

Sist oppdatert:

Norsk helsenett skal prøve ut en ny samhandlingstjeneste som skal muliggjøre deling av måledata fra Digital hjemmeoppfølging (DHO), på tvers av ulike behandlingsnivåer i norsk helsesektor.

Tjenesten, Pasientens måledata, skal muliggjøre deling av datai tråd med tillitsrammeverket.

Bilde av pasient som gjennomfører målinger i eget hjem og sender målingene til helsetjenesten.
Det er flere i helsetjenestene som prøver ut ulike teknologier for å monitorere helsen til pasienter uten at pasientene må oppsøke helsetjenesten (såkalt digital hjemmeoppfølging). Nå skal Norsk helsenett prøve ut sin løsning, som muliggjør deling av disse måledataene på tvers av nivåer i helsetjenesten, for eksempel mellom fastlege og sykehus. Foto: Thomas Berg, Helsedirektoratet

De to første aktørene som deltar i utprøvingen er Oslo og Bodø kommune, som ønsker å prøve ut deling av måledata med utvalgte fastleger og helseforetak i hver sin region.

Last ned presentasjonene fra informasjonsmøtet her

Bli med på informasjonsmøte 21. juni kl. 12.00 - 14.00!

Norsk helsenett ønsker nå å informere helsevirksomheter, fastleger, EPJ- og DHO-leverandører, om status for det pågående arbeidet, og mulighetene tjenesten gir for både leverandører og helsepersonell. Møtet er digitalt (Teams) og du kan delta uten påmelding. Du kan legge til møtet i din kalender ved å laste ned denne filen, åpne og lagre den, alternativt sende en forespørsel til

Vi oppfordrer alle som ønsker å vite mer til å ta kontakt med Norsk helsenett ( ) for individuell oppfølging i etterkant av informasjonsmøtet.

Agenda:

  • Introduksjon til Pasientens måledata
  • Gjenbruk av etablert løsningsmønster, API-first
  • Synergier mellom Pasientens måledata, Pasientens prøvesvar og Digitale behandlingsplaner etc. – Hva betyrdette i praksis?
  • Hvor står vi i dag?
  • NHN Utviklerportal og API dokumentasjon