Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Nytt innhold om syn og hørsel på Helsenorge

Helsenorge har samarbeidet med Helsedirektoratet for å gi befolkningen i Norge god informasjon om syn og hørsel. Det fantes for lite informasjon om dette fra før, og informasjonen var spredt på ulike nettsider. Dette gjorde den vanskelig å finne.

Det er et stort behov for informasjon om

 • forebygging
 • identifisering av sykdom
 • behandling
 • hvordan du kan trene deg opp igjen etter et syns-/hørselstap
 • hvordan du kan leve med det

I denne artikkelen får du innsyn i hvordan Helsenorgeredaksjonen og innsiktsteamet i Norsk Helsenett jobber, fra behovet hos innbygger til et ferdig produkt.

Liten jente med høreapparat.
Bilde: Mostphotos

Steg 1: Hvilken informasjon trenger folk egentlig?

Før selve skrivearbeidet startet, samlet Helsenorge inn innsikt om målgruppene:

 1. Personer med nedsatt syn
 2. Personer med nedsatt hørsel
 3. Pårørende til personer med nedsatt syn eller hørsel

Vi møtte disse innbyggerne på flere ulike arenaer. Hvis du som innbygger besøkte en side på Helsenorge som handlet om syn eller hørsel, ble du invitert til å ta en spørreundersøkelse. Her spurte vi også om folk var interesserte i å bidra mer inn til arbeidet på et senere tidspunkt. Dette sa mange ja til.

Vi reiste også på en innsiktstur for å møte innbyggere med nedsatt syn eller hørsel. Før innsiksturen hadde vi lagd flere test-sider som informantene kunne forsøke å navigere i. Da fikk de et inntrykk av hvordan sidene kunne bli og hva som eventuelt manglet. Innsiktsturen kan du lese mer om her.

I tillegg hadde vi flere intervjuer, både på kontorene våre på Skøyen og digitalt. Her fikk informantene også mulighet til å navigere rundt på test-sidene våre.

Innsiktsarbeidet viste at spørsmålene til befolkningen var:

 • Hva er rettighetene mine?
 • Hva kan jeg gjøre selv for å forebygge eller ikke bli dårligere?
 • Jeg husker ikke informasjonen jeg fikk på sykehuset. Hva burde jeg vite?
 • Jeg er pårørende. Hvor kan jeg få hjelp?

Steg 2: Skriveverksted

Vi tok med oss innsikten inn i skrivearbeidet. Helsedirektoratet inviterte inn både fagpersoner, NAV og brukerorganisasjoner til skriveverksted for å utarbeide konkret innhold til Helsenorge. Med såpass god fagkunnskap tilgjengelig ble det viktig at vi prioriterte å svare ut de viktigste spørsmålene. Alle ble delt inn i tverrfaglige skrivegrupper. Dette gjorde at fagområdene kunne supplere hverandre. Helsenorgeredaksjonen deltok også på skriveverkstedet, og sørget for at tekstene ble skrevet i klarspråk og i Helsenorge-stil. Det var også viktig å sørge for at tekstene holdt seg til temaene vi ønsket.

Steg 3: Revisjonsrunder

Naturlig nok ble ikke alle tekstene skrevet ferdig på et enkelt skriveverksted. Skrivegruppene fikk tid til å revidere tekstene før de sendte inn sine førsteutkast. Deretter var det løpende kontakt mellom gruppene og Helsenorgeredaksjonen. Målet med dette arbeidet var å sørge for at alle tekstene var faglig korrekte og at de var enkle å forstå.

Fordi det var mange grupper, fikk ikke alle lest gjennom hverandres tekster i den første revisjonsrunden. Etter at tekstene hadde blitt godkjent av både skrivegruppene og Helsenorgeredaksjonen, ble de publisert skjult på Helsenorge. Det vil si at du ikke kan finne siden, med mindre du har den direkte URL-adressen. Dette ga alle gruppene mulighet til å gå gjennom sidene og tekstene når det passet for dem. En fordel var også at alle fikk et innblikk i hvordan sidene skulle se ut på selve nettsiden, før publisering. Det er enklere å lage god navigasjon når man opplever den i praksis. Dette fungerte også som en ekstra brukertest, der gruppene måtte finne innholdet de hadde skrevet, uten å vite nøyaktig hvor det lå.

Steg 4: Publisering!

Etter flere runder med revisjon, ble innholdet publisert offentlig og lett tilgjengelig på Helsenorge. 14 sider om hørsel ble publisert i desember 2023. 18 sider om syn ble publisert i mars 2024.

Innholdet om hørsel finner du her.

Innholdet om syn finner du her.

Men er vi egentlig i mål?

Det er fort gjort å føle seg ferdig med arbeidet det sekundet en ny side er publisert. Men arbeidet har så vidt begynt! For hvordan vet vi egentlig at vi har publisert et godt produkt? Vi må fortsette å brukerteste sidene.

Brukertester ved hjelp av Testflow

Vi har allerede gjennomført flere brukertester på innholdet vi har publisert. Sidene om hørsel ble testet via et verktøy som heter Testflow. Der kan man enkelt sette opp brukertester som folk kan ta hjemmefra. Informantene har på kamera og deler skjermen sin, så vi kan se både dem og hvordan de oppfører seg på nettsiden. De får ulike oppgaver de skal løse, som for eksempel å finne frem til konkret informasjon på Helsenorge. Denne brukertesten har allerede gitt resultater og vi fikk gjort flere gode endringer allerede en måned etter publisering.

Testfest med Blindeforbundet

Den 9. april ble vi invitert med på testfest hos Blindeforbundet. Testfest er et konsept beregnet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Målet er at brukere og de som jobber på nettsteder skal komme sammen i en trivelig ramme for å finne, forstå og fjerne feil på nettsider. Dette ga oss muligheten til å se hvordan folk kan bruke ulike synshjelpemidler for å navigere seg gjennom Helsenorge. Vi satt igjen med nyttige innspill til innholdet om syn og flere konkrete endringer vi kan gjøre for å få et mer universelt utformet nettsted.

Arbeidet med sidene er enda ikke ferdig. Vi fortsetter å utvikle dem etter hvert som vi ser hvordan de fungerer og basert på tilbakemeldinger vi får.