Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Helsenorge i Karasjok/ Kárášjohka

Det er stor verdi i å samle innsikt utenfor kontoret!

I oktober 2023 tok fire ansatte fra Helsenorge turen til Karasjok for å skaffe innsikt om to målgrupper:

1. Personer med nedsatt syn og/eller hørsel
2. Den samisktalende befolkningen

Grunnen til at vi dro til akkurat Karasjok var vårt gode samarbeid med Anne Grete Fløysvik Balto ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT samisk) i Karasjok. Der er 80% av befolkningen samisktalende, og samisk og norsk er likestilt som forvaltningsspråk.

Vi var i Karasjok fra 9. til 13. oktober 2023 og gjennomførte dybdeintervjuer med 14 personer i alderen fra 14 til 81 år.


Bakgrunn for innsiktsturen

I samarbeid med Helsedirektoratet har Helsenorgeredaksjonen (redaksjonen) jobbet med å gjøre informasjon til personer med nedsatt syn og/eller hørsel mer tilgjengelig. Arbeidet startet opp sommeren 2023. I forbindelse med dette prosjektet ble vi introdusert for Anne Grete, som holder til i Karasjok. Fordi innsiktsteamet til Norsk Helsenett (NHN) i stor grad er lokalisert i Oslo, blir brukerinnsikt oftest samlet inn på Østlandet. Samarbeidet med Anne Grete gav oss en unik mulighet til å samle innsikt i en annen del av landet.

I tillegg ga Karasjok oss muligheten til å samle innsikt om det samiske innholdet på Helsenorge, som er noe vi ønsker å forbedre. I Karasjok er nemlig rundt 80% av innbyggerne samisktalende, og samisk og norsk er likestilte som forvaltningsspråk. Noe av det viktigste vi lærte og som også er veldig relevant for videre innsiktsarbeid er følgende:

 1. Å ha en ressurs i lokalsamfunnet gjør det enklere å komme i kontakt med lokalbefolkningen.

 1. Du kan få mer ut av den naturlige praten både før og etter selve intervjuet med en informant om dere møtes fysisk.

 1. Norge er et variert land, og det er viktig at brukerinnsikten vi samler inn representerer hele landet.

Bildet viser fem smilende personer som sitter sammen i en sofa. De holder opp en t-skjorte med teksten "Vi knytter Helse-Norge sammen".
Bilde: Ansatte fra Norsk helsenett sammen med Anne Grete Fløysvik Balto ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT samisk) i Karasjok

Informasjon til personer med nedsatt syn og/eller hørsel

Når vi skal opprette nye sider på Helsenorge, er det viktig at de lages med bakgrunn i innbyggernes reelle behov. For å sikre dette intervjuet vi personer med nedsatt syn og/eller hørsel.

Hovedtemaene i intervjuene var:

 • Litt om informantenes bakgrunn

 • Om de selv har en diagnose eller er pårørende

 • Hva slags informasjon de savner om syn eller hørsel

I tillegg hadde vi lagd flere testsider som informantene fikk prøve seg på. Her fikk vi lære hva som fungerte og ikke fungerte på nettsiden og hva vi kunne gjøre for å forbedre innholdet. I tillegg så vi på hvordan navigasjonen mellom de ulike sidene kunne bli bedre.

Den 4.desember 2023 ble temasiden om hørsel publisert sammen med 13 undersider. Sidene har i ettertid blitt brukertestet i Testflow, og vi går nå gjennom resultatene.

Sidene om syn blir publisert og brukertestet i løpet av våren 2024.


Informasjon på samisk på Helsenorge

Det har lenge vært uklart hvilke temaer vi først og fremst bør fokusere på når det gjelder oversettelse til samisk. For å kunne forbedre de samiske sidene på Helsenorge trengte vi å lære mer om informasjonsbehovene og språkpraksiser hos samisktalende.

Hovedtemaene i intervjuene var følgende:

 • Litt om bakgrunn: oppvekst, skole og jobb

 • I hvilke situasjoner man bruker samisk og i hvilke norsk

 • Erfaring med og ønske om å kunne bruke samisk i møte med det offentlige, og når man søker etter informasjon på nett

 • Tilbakemeldinger på informasjon som i dag finnes på Helsenorge på samisk

 • Kort brukertest: prøve å finne fram på Helsenorge ved å bruke samisk

Deltagerne fortalte om mange vonde minner fra fornorskingens periode, men også om stoltheten over sitt språk og et ønske om å ta språket tilbake.

Få klarte å navigere seg til samisk innhold fra forsiden på grunn av manglende knapp for å bytte språk som de forventet å finne øverst til høyre. Vi fikk også nyttige tilbakemeldinger på de samiske tekstene som finnes på Helsenorge i dag og innspill til temaer man gjerne vil ha mer informasjon om: helserettigheter, psykisk helse, kreft, demens m.fl.

Helsenorgeredaksjonen har allerede iverksatt flere av tiltakene som ble foreslått i intervjuene. Vi har også hatt et møte med Finnmarkssykehuset der vi fortalte om innsikten fra Karasjok og fikk enda flere innspill på dagens samiske innhold på Helsenorge.

I samarbeid med innsiktsteamet har vi fått strukturert informasjonen fra intervjuene og kommer til å jobbe videre med å forbedre det samiske innholdet på Helsenorge.


Hva sitter vi igjen med etter turen?

Vi tok turen til Karasjok for å samle innsikt, men også for å få erfaringer med å planlegge og gjennomføre innsiktsturer.

Vi har lært at det er vanskelig å skaffe informanter til intervju. Til tross for at vi, flere måneder i forveien, forsøkte å komme i kontakt med personer vi kunne intervjue i Karasjok slet vi med å skaffe folk til intervju. Vi la ut innlegg i flere lokalaviser, på Facebook og hadde radiointervju hos Blindeforbundet. Det var først da Anne Grete tok opp kontakten med folk direkte at de ønsket å delta.

Det å ha intervjuene utenfor kontoret oppfordrer mer til en naturlig samtale. Vi kan også enklere lese folk på kroppsspråk når vi møter dem utenfor en skjerm. Det var flere av personene vi intervjuet som ble igjen lenge etter intervjuet for å fortsette å snakke. I tillegg lærte vi mye ved å delta i bybildet og småprate med folk vi møtte på butikken, på kafé og i sauna.

Ved å tørre å ta turen utenfor komforten på kontoret ender man opp med mange gode relasjoner og innsikt man ikke hadde klart å skaffe ellers.