Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Norsk helsenett har valgt sine bærekraftsmål

Sist oppdatert:

Norsk helsenett har i høst jobbet med et rammeverk for valg av bærekraftsmål, og nå er resultatet klart. Bærekraftsmålene danner et viktig grunnlag for hvordan Norsk helsenett skal jobbe videre med bærekraftig utvikling.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norsk helsenett har i høst jobbet med å velge ut hvilke av FNs 17 bærekraftsmål som organisasjonen kan bidra mest til og levere godt på.

− Å velge våre mål er en viktig milepæl på bærekraftsreisen vår. Norsk helsenett skal gjøre det vi kan for å bidra til at bærekraftsmålene nås, sier Chris Guldberg, direktør for kommunikasjon og bærekraft i Norsk helsenett.

Sju bærekraftsmål i tre dimensjoner

Bærekraftig utvikling handler om å jobbe godt innen tre områder: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi.

Bærekraftsmålene som Norsk helsenett har valgt dekker alle disse områdene, og i tillegg kommer målet om samarbeid som er en forutsetning for å nå målene.

Illustrasjon som viser de sjuutvalgte av FNs bærekraftsmål
Dette er de sju bærekraftsmålene Norsk helsenett har valgt.

I målene ligger bærekraftsverdien av Norsk helsenetts leveranser til helsetjenesten, men også bærekraftsverdien av virksomhetsinternt arbeid.

– Alle FNs bærekraftsmål er viktige, og de henger sammen. Men som organisasjon må vi synliggjøre våre hovedbidrag og hvor vi har de beste forutsetningene for å gjøre en forskjell, forklarer bærekraftsleder i Norsk helsenett Maria Einarsen Pretorius.

Har de ansatte med på laget

Norsk helsenett involverer de ansatte i arbeidet med bærekraft og har blant annet lansert et e-læringskurs om bærekraft. Her fikk de ansatte, i tillegg til å lære om bærekraft, også mulighet til å gi sine innspill til bærekraftsarbeidet i Norsk helsenett.

– Vi inviterte alle ansatte til å gi innspill til bærekraftsmål og forslag til tiltak og handlinger. Engasjementet blant våre medarbeidere er fantastisk. De 300 innspillene vi fikk inn, er et synlig bevis på det, forteller Chris Guldberg direktør for kommunikasjon og bærekraft.

Skal utarbeide bærekraftsløfter og tiltak

En intern arbeidsgruppe og bærekraftsambassadører har jobbet med å kartlegge Norsk helsenetts styrker og forbedringsområder, hvilken påvirkningskraft Norsk helsenett har på ulike tema, og hvordan dette henger sammen med FNs bærekraftsmål.

– Vi har også vært ute og spurt våre interessenter hva som er viktig for dem, og vi har underveis fått innspill, justeringer og beslutninger fra ledelsen og styret, forklarer Pretorius. Utover vinteren og våren skal Norsk helsenett konkretisere målene, utvikle bærekraftsløfter og lage gode, relevante og realistiske tiltak.

Bilde av bærekraftsleder Maria Einarsen Pretorius og direktør Chris Guldberg
– Å ha gode mål og tiltak er en viktig faktor om vi skal lykkes med bærekraftig utvikling. Men minst like viktig er det å bygge en god kultur, slik at bærekraft til slutt sitter i ryggmargen vår, poengterer bærekraftsleder Maria Einarsen Pretorius og direktør Chris Guldberg i Norsk helsenett.

Kontakt oss om bærekraft

Chris Guldberg 2021-3 foto Knut Åserud (002)16_9
Chris Guldberg direktør for kommunikasjon og bærekraft
Foto av Maria Einarsen Pretorius
Maria Einarsen Pretorius senior prosjektleder