Hopp til hovedinnhold
NHN
Gå tilbake til Nyheter

Nå blir det enklere å dele helseopplysninger

Sist oppdatert:

Helsepersonell vil snart få rask og sikker tilgang til relevante og nødvendige helseopplysninger på tvers av virksomheter - via kjernejournal. Løsningen rulles ut gradvis fra juni i Helse Sør-Øst, Helse Nord og Helse Vest.

Det er epikriser, prøvesvar, bildeundersøkelser, som deles via kjernejournal. Dokumentene deles med andre sykehus, fastleger og legevakter, som kan hente helseopplysninger via kjernejournal. Dette vil gi helsepersonell bedre grunnlag for å yte god helsehjelp.

- Kjennskap til en pasients sykehistorie er svært nyttig, og kan i noen tilfeller være livsviktig for å gi god behandling. Deling gjør det enklere og raskere for helsepersonell som ikke kjenner pasienten fra før, å få denne viktige informasjonen. Dette vil bedre pasientsikkerheten, sier Bent Asgeir Larsen, fastlege/helsefaglig konsulent Norsk helsenett SF.

En tidkrevende prosess i dag

Helseopplysninger registreres i dag i sykehusenes ulike pasientjournalsystemer, og disse har begrenset mulighet til å "snakke med" andre systemer. Hvis en person må til akutt behandling på legevakten, har helsepersonell der ikke tilgang til informasjon fra sykehus, selv om pasienten nettopp har vært til behandling. Det er ofte tidkrevende for helsepersonell å få tak i nødvendige opplysninger. Noe informasjon om pasienter utveksles i dag fortsatt på fax, på telefon eller som post.

Innbyggere må vite om sine rettigheter

–Denne løsningen vil gradvis bli tilgjengelig nasjonalt, og det er viktig at innbyggerne er klar over sine rettigheter til selv å bestemme hvem som skal ha tilgang til helseopplysningene sine. Helseopplysninger fra tilbake i tid vil kunne deles, og at de selv må sperre hvis det er noe de ikke vil skal deles, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben i divisjon innbygger i Norsk helsenett SF.

Bodil Rabben
- Vi har informert om innbyggers rettigheter under kjernejournal på Helsenorge, sier divisjonsdirektør Bodil Rabben.

Helseforetakene har ansvar

Helseforetaket som deler journaldokumentene er ansvarlige for personopplysningene som deles fra egne journaler, frem til opplysningene er utlevert, for eksempel til en legevaktslege. Alle oppslag helsepersonell gjør logges, og pasienten kan se hvem som har slått opp i deres journal via tilgangsloggen på Helsenorge.

Gode erfaringer fra testperiode

Fra november 2020 til februar 2021 ble deling av dokumenter i kjernejournal i Helse Sør-Øst og Helse Nord testet i en liten skala. Leger og sykepleiere på legevakter, kommunal akutt døgnenhet, sykehus og leger på fastlegesentere fikk tilgang til ulike typer journaldokumenter fra sykehus i sin region.

Evalueringen etter testperioden viser at helsepersonell mener løsningen gir raskere samhandling og øker pasientsikkerheten. Helsepersonellet som har blitt kjent med løsningen sier at den bidrar til mer målrettet behandling av pasienten. Les mer om resultater fra undersøkelsen.

Om kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har sin egen kjernejournal, med mindre de har reservert seg. Den inneholder viktige person- og helseopplysninger, og er et tillegg til journalene man har fra sykehus, fastleger og andre behandlingssteder.

Helsepersonell har tilgang via sine vanlige pasientjournalsystemer og innbygger har tilgang via Helsenorge. Helsepersonell må bruke høyeste sikkerhetsnivå for tilgang til kjernejournal. De har kun lov å slå opp i kjernejournal når det er nødvendig for å yte helsehjelp til en pasient.